RANKING NAJBOGATSZYCH SAMORZĄDÓW W 2022 ROKU

Dwutygodnik „Wspólnota” przedstawił najnowsze zestawienie „Najbogatsze samorządy w 2022 r. Ranking dochodów per capita”. Gmina Teresin zajęła 92. miejsce wśród 1513 gmin wiejskich w Polsce oraz 16. miejsce na Mazowszu.

Metoda obliczenia wskaźnika rankingowego jest identyczna jak w poprzednich latach. Pominięte zostały dochody z dotacji celowych. Wpływ wielkiej, jednorazowej dotacji inwestycyjnej potrafi wywindować samorząd w rankingu. Jest to jednak awans chwilowy (incydentalny) i niemający związku z trwałym wzrostem zamożności.

Na uwagę zasługuje istotne spostrzeżenie twórców rankingu. System finansowania samorządów jest coraz bardziej rozchwiany, niestabilny i przez to trudny do interpretacji. Na przykład dotacje otrzymywane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przynajmniej częściowo były księgowane jako dochody własne, co zniekształca w pewnym stopniu obraz.

Wpływające do budżetu dochody zostały skorygowane na dwa sposoby. Po pierwsze, odjęto składki przekazywane w związku z subwencją równoważącą (regionalną w przypadku województw) – tak zwany podatek janosikowy. Po drugie, do faktycznie zebranych dochodów dodano skutki zmniejszenia stawek, ulg i zwolnień w podatkach lokalnych (chodzi o to, aby porównywać faktyczną zamożność, a nie efekty podejmowanych w gminach autonomicznych decyzji odnoszących się do polityki fiskalnej). Ta poprawka odnosi się wyłącznie do samorządów gminnych, bo powiaty i województwa nie podejmują żadnych decyzji odnoszących się do podatków.

Skorygowane w ten sposób dochody podzielono przez liczbę ludności każdej jednostki samorządowej. Gmina Teresin zajęła 92. miejsce wśród 1513 gmin wiejskich, które znalazły się w zestawieniu oraz 16. miejsce wśród jednostek samorządowych z Mazowsza z 5726,37 zł na mieszkańca.

Pełne zestawienie w formacie PDF dostępne jest na stronie pisma „Wspólnota”.

 

źródło: wspolnota.org.pl

 

 

Wielkość czcionki
Kontrast