OSP W MIKOŁAJEWIE ZE WSPARCIEM SAMORZĄDU MAZOWSZA

W tym roku samorząd województwa realizuje aż 20 autorskich programów wsparcia, w ramach których gminy, miasta i powiaty z Mazowsza mogą otrzymać dofinansowanie na ważne dla lokalnych społeczności inwestycje. 6 września w Sochaczewskim Centrum Kultury umowy z beneficjentami podpisał marszałek Adam Struzik. W spotkaniu wziął udział wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Mirosław Adam Orliński. Wydarzeniu towarzyszyła konferencja dotycząca pozyskiwania środków europejskich w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza.

Dzięki dofinansowaniu z budżetu województwa mazowieckiego jednostka OSP w Mikołajewie otrzyma 40 tys. zł na zakup specjalistycznego sprzętu i środków ochrony indywidualnej. Wsparcie pochodzi z programu samorządu województwa „Mazowsze dla straży pożarnych”.

 – Każdego roku przeznaczamy środki na zakup samochodów bojowych, remonty i modernizacje strażnic oraz zakup specjalistycznego sprzętu dla mazowieckich jednostek OSP. Dziś podpisaliśmy umowy na zakup wyposażenia dla jednostek OSP z subregionu żyrardowskiego. Zakupią one niezbędny sprzęt i wyposażenie – zaznacza marszałek Adam Struzik.

O tym, jak skutecznie wykorzystać wsparcie w obecnej perspektywie, można było dowiedzieć się podczas towarzyszącej wydarzeniu konferencji „Nowa perspektywa, nowe możliwości – #FEM 2021-2027”. Poprowadził ją dyrektor delegatury urzędu marszałkowskiego w Żyrardowie Grzegorz Dobrowolski, a jednym z jej uczestników był wójt Gminy Teresin Marek Olechowski.

Przed mazowieckimi beneficjentami kolejne możliwości. I to właśnie było tematem przewodnim konferencji regionalnej zorganizowanej przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie. – Z pomocy Unii Europejskiej skorzystają m.in. samorządy, ich jednostki organizacyjne, przedsiębiorcy, uczelnie i instytuty badawcze, a także organizacje pozarządowe. Duży nacisk zostanie położony na działania na rzecz środowiska i ograniczania zmian klimatu, a także cyfryzacji – podkreśla marszałek Adam Struzik.

W obecnej perspektywie wsparcie zostanie ukierunkowane na zwiększenie konkurencyjności gospodarki, rozwój niskoemisyjnego transportu czy rozwój opieki zdrowotnej. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych już ogłosiła pierwsze nabory wniosków.

 

źródło: mazovia.pl

Wielkość czcionki
Kontrast