OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 130.000 złotych

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20,  96 – 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: 46 861 38 15 (do 17),

strona internetowa: bip.teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do składania ofert na realizację zadania pn.:

“Rozgraniczenie nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Dębówka w gminie Teresin”

 

/public/get_file.php?id=65492Zaproszenie do składania oferty /public/get_file.php?id=65492

/public/get_file.php?id=65492mapa – sporne granice /public/get_file.php?id=65492

Załączniki w formie edytowalnej

Wielkość czcionki
Kontrast