STYPENDIA WÓJTA GMINY TERESIN ROZDANE

Siedemdziesięciu siedmiu uczniów ze szkół podstawowych w Budkach Piaseckich, Paprotni, Szymanowie i w Teresinie otrzymało listy gratulacyjne i stypendia Wójta Gminy Teresin w wysokości 500 złotych za najlepsze wyniki w nauce w II semestrze roku szkolnego 2023/2024. Uroczyste wręczenie wyróżnień odbyło się 21 czerwca w macierzystych szkołach nagrodzonych uczniów.

Poprzeczka postawiona była naprawdę wysoko. Do stypendium wójta Gminy Teresin mogli być typowani uczniowie, którzy uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania oraz spełniali co najmniej jedno z poniższych kryteriów: 1) wykazali się szczególnymi osiągnięciami i umiejętnościami w co najmniej jednej dziedzinie i uzyskali tytuł laureata olimpiady lub konkursu na szczeblu wojewódzkim bądź wyższym; 2) uzyskali najwyższe wyniki: to jest uzyskali średnią ocen odpowiednio: 5,4 – uczniowie klas IV- VI szkoły podstawowej, 5,3 – uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych.

Stypendium za wysokie wyniki w nauce w II semestrze roku szkolnego 2023/2024 otrzymało łącznie 77 uczniów: 50 uczniów Szkoły Podstawowej im. św. Maksymiliana Kolbego w Teresinie, 23 uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Paprotni, 2 uczniów Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Budkach Piaseckich oraz 2 uczniów Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Szymanowie. Stypendia wręczali: w SP Budkach Piaseckich i w SP w Paprotni – pełnomocnik wójta ds. oświaty Bogusław Bęzel, w SP Teresinie – wiceprzewodniczący Rady Gminy Paweł Wróblewski, natomiast wójt Marek Olechowski osobiście odwiedził SP w Szymanowie.

Stypendia za II semestr roku szkolnego 2023/2024 będą wypłacane w kasie Urzędu Gminy Teresin od 24 czerwca. Łącznie na stypendia teresiński samorząd przeznaczył w minionym semestrze kwotę 38 500 zł.

Wójt Gminy Marek Olechowski gratuluje stypendystom osiągniętych wyników i składa wyrazy uznania za dotychczasową pracę włożoną w naukę. Szczególne podziękowania i wyrazy szacunku kieruje również do rodziców i nauczycieli wyróżnionych uczniów.

Przyłączam się do gratulacji, życząc sukcesów w nowym roku szkolnym 2024/2025. Jestem pewien, że przyznane stypendia będą dodatkową inspiracją do pogłębiania pasji i zainteresowań naszych uczniów.

 

Bogusław Bęzel

pełnomocnik Wójta ds. oświaty

Wielkość czcionki
Kontrast