Ochrona środowiska

Informacja Urzędu Marszałkowskiego w sprawie BDO

Logo BDO 14 marca 2023

BDO – Baza Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami

Przedsiębiorco!

Odbierając odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, oprócz wpisu do RDR w danej gminie, jesteś zobowiązany również do wpisu do Rejestru BDO w zakresie działu XV co jest możliwe przez samodzielne złożenie elektronicznego formularza wniosku rejestrowego lub aktualizacyjnego przez indywidualne konto w bazie BDO na stronie https://rejestr-bdo.mos.gov.pl

Tylko poprzez wpis do Rejestru BDO (dział XV) uzyskujesz uprawnienia do prowadzenia przedmiotowej działalności.

Prowadzenie ww. działalności bez wymaganego wpisu do rejestru BDO, podlega administracyjnej karze pieniężnej do wysokości 1 mln złotych.

WYDATKI NA OCHRONĘ POWIETRZA I KLIMATU. RANKING „WSPÓLNOTY”

Grafika ilustracyjna 26 stycznia 2023
Grafika ilustracyjna

Grafika ilustracyjna

Miesięcznik „Wspólnota” po raz pierwszy zajął się wydatkami samorządów na walkę ze smogiem i ochronę klimatu. Temat ten podjęto ze względu na społeczną wagę problemu, jakim jest jakość powietrza. Samorządy mają tu poważną rolę do odegrania.

Pod uwagę wzięto wszystkie wydatki w rozdziale budżetowym 90005 poniesione w latach 2018-2021, podzielone przez liczbę mieszkańców danej jednostki samorządowej. Okazuje się, że w prawie 1200 gminach nie przekroczyły one 50 zł na mieszkańca, były więc symboliczne. Na przeciwnym biegunie mamy 96 gmin z kwotą 1000 zł na mieszkańca.

Gmina Teresin w zestawieniu gmin wiejskich zajęła 200. miejsce na 1365 jednostek. W naszym przypadku to 585,915 zł przypadające na mieszkańca. Nie jest to wynik zadowalający, ale na pewno pokazujący, że samorząd gminny nie bagatelizuje problemu.

Dotychczas podjęte przez Gminę Teresin działania, to m.in.  modernizacje lokalnych kotłowni poprzez zastosowanie źródeł opalanych gazem ziemnym, podejmowanie przedsięwzięć związanych ze zwiększeniem efektywności wykorzystania energii cieplnej w obiektach gminnych (termomodernizacja budynków, modernizacja wewnętrznych instalacji grzewczych, wspieranie organizacyjno-prawne przedsięwzięć termomodernizacyjnych podejmowanych przez użytkowników indywidualnych (np. prowadzenie doradztwa, audytu energetycznego), wykorzystywanie energii odnawialnej do zasilania części infrastruktury gminnej (fotowoltaika), tworzenie oraz utrzymywanie w należytym stanie terenów zieleni i zadrzewienia, selektywne zbieranie odpadów komunalnych, prowadzenie bezpłatnego punktu doradztwa energetycznego na obszarze gminy czy w końcu zapewnienie miejsca, gdzie możemy oddać odpady niebezpieczne z gospodarstw domowych lub zużyte sprzęty elektroniczne (PSZOK). Gmina Teresin uczestniczy także w Programie „Czyste Powietrze” – kompleksowym działaniu, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Zakłada on m.in. wymianę źródeł ciepła oraz poprawę efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Warto tu wspomnieć również o najnowszej inwestycji, czyli modernizacji oświetlenia ulicznego w całej gminie. Unowocześnienie oświetlenia doprowadzi w efekcie do radykalnego obniżenia mocy zainstalowanych urządzeń oraz energochłonności oświetlenia w przeliczeniu na jeden punkt świetlny, a co za tym idzie, do ograniczenia zużycia energii elektrycznej, a następnie emisji gazów do atmosfery. Przewidywane jest roczne zużycie energii po modernizacji w wysokości 356 MWh/rok (spadek zużycia energii – 415 MWh/rok, spadek emisji CO2  – 298,385 ton/rok).

To namacalne przykłady proekologicznych działań, które podejmują władze samorządowe naszej gminy w celu ochrony klimatu. Warto w nie inwestować, od nich bowiem zależy nasze zdrowie i jakość życia.

Pełne zestawienie rankingu można znaleźć na stronie wspolnota.org.pl

Redakcja

 

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW TYLKO DLA MIESZKAŃCÓW GMINY TERESIN!

plakat pszok 26 października 2022
plakat pszok

plakat pszok

W celu usprawnienia obsługi w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK, od dnia 1 listopada 2022 roku mieszkańcy Gminy Teresin będą mogli przekazywać odpady po wcześniejszym umówieniu terminu przekazania odpadów. Mieszkańcy będą umawiani co 20 minut w godzinach pracy PSZOK tj. w soboty od godz. 9.00 do godz. 13.00. Zgłoszenia będą przyjmowane pod numerem telefonu 46 864 25 57 (od poniedziałku do czwartku w godzinach pracy urzędu). Rozwiązanie takie będzie, korzystniejsze dla mieszkańców, którzy nie będą musieli oczekiwać w kolejce.

Przypominamy jednocześnie, że przy przekazaniu  odpadów mieszkańcy zobowiązani są do posiadania dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za ostatni okres rozliczeniowy oraz dokument potwierdzający tożsamość.  Wjazd na teren PSZOK jest możliwy tylko i wyłącznie za pozwoleniem pracownika punktu.   Dostarczone odpady powinny być posegregowane i niezanieczyszczone innymi odpadami. W PSZOK-u nie będą przyjmowane części samochodowe, opony od samochodów dostawczych i pojazdów rolniczych, dociepleń budynków oraz wymiany pokryć dachowych.

 

PRAWIE 90 TYSIĘCY ZŁOTYCH DOTACJI DLA OSP GMINY TERESIN Z WFOŚiGW

Baner WFOSiGW 19 października 2022
Baner WFOSiGW

Baner WFOSiGW

Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy Teresin otrzymały dotacje na zakup nowego sprzętu i wyposażenia oraz wsparcie młodzieżowych drużyn pożarniczych. 17.10.2022 r. umowy z przedstawicielami jednostek w siedzibie OSP w Skrzeszewach (Gmina Pacyna, powiat gostyniński) podpisał prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Marek Ryszka. W spotkaniu wzięli udział lokalni samorządowcy oraz minister Maciej Małecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Łącznie 88 890,75 zł w formie dotacji trafiło do czterech gminnych jednostek OSP z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń oraz aktywowanie i doposażenie młodzieżowych drużyn pożarniczych. Wsparcie otrzymały OSP w Budkach Piaseckich, Mikołajewie, Paprotni i Teresinie.

OSP w Mikołajewie otrzymało 20 tys. zł dotacji na zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń. Na ten sam cel do OSP w Paprotni trafiło 18 890,75 zł dotacji, a do OSP Teresin 20 tys.

Ponadto OSP w Budkach Piaseckich i OSP w Mikołajewie otrzymały po 15 tys. zł dotacji na aktywowanie i doposażenie młodzieżowych drużyn pożarniczych.

Wspieranie jednostek OSP z Mazowsza stało się jednym z priorytetów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Od 2019 r. do mazowieckich Ochotniczych Straży Pożarnych trafiło ponad 90 mln zł.

źródło: wfosigw.pl

NAWET KOPERNIK WIE, ŻE BEZ SMOGU LEPIEJ ŻYJE SIĘ!

Czujnik wisi już na murach szkoły i mierzy poziom czystości powietrza 11 października 2022
Czujnik wisi już na murach szkoły i mierzy poziom czystości powietrza

Czujnik wisi już na murach szkoły i mierzy poziom czystości powietrza

Powietrze – potrzebujemy go wszyscy, aby żyć i zdrowo się rozwijać. Niestety coraz częściej zapominamy o tym, aby o nie dbać. Oddychanie zanieczyszczonym powietrzem wpływa negatywnie na nasze zdrowie, a długotrwałe przebywanie w smogu zwiększa ryzyko występowania wielu poważnych chorób.

Dlatego też, tuż przed wakacjami, uczniowie Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Szymanowie wzięli udział w ogólnopolskim projekcie „ESA dla OSE. ESA w mojej szkole”. Celem konkursu było zachęcenie uczniów, nauczycieli, rodziców i całych społeczności lokalnych do poprawy jakości powietrza w Polsce. Zadaniem uczestników projektu było wykonanie prac plastycznych przedstawiających świat bez smogu. Dzięki dużemu zainteresowaniu ze strony uczniów, szkole udało się wygrać jeden z 1200 czujników jakości powietrza. Z ogromną radością pragniemy poinformować, że czujnik wisi już na murach naszej szkoły i mierzy dla nas poziom czystości powietrza.

Natalia Panek, nauczycielka Szkoły Podstawowej w Szymanowie

 

 

ZIELONA EDUKACJA, CZYLI WARSZTATY KREATYWNEGO RECYKLINGU I WYKORZYSTYWANIA SUROWCÓW WTÓRNYCH

Warsztaty kreatywnego recyklingu i wykorzystywania surowców wtórnych 1 czerwca 2022

Działająca na terenie gminy Teresin Fundacja Rozwoju Osobistego Edukacji i Turystyki FERA VIA realizuje projekt pn. „Zielona edukacja”. Tym razem zawitała w gościnnych progach świetlicy przy parafii w Niepokalanowie i Urzędzie Gminy Teresin.

Dzieci zostały zaproszone do udziału w warsztatach kreatywnego recyklingu i wykorzystywania surowców wtórnych. Uczyły się tego, jak tchnąć nowe życie w rzeczy, które zwykle „lądują” w koszach, odkrywały wartości ukryte w odpadach – jednym słowem uczyły się przez zabawę. Ojciec Piotr Socha, pani Karolina Krukowska i pani Marzena Wójcicka to osoby, które kolejny raz nam zaufały i zaprosiły do współpracy, za co Fundacja FERA VIA bardzo dziękuje.

Zadanie jest dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Tekst i fot. Izabela Andryszczyk, Fundacja FERA VIA

 

Wielkość czcionki
Kontrast