Plac zabaw w Teresinie

“Plac zabaw w Teresinie”
– projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w zakresie operacji “Odnowa wsi” w ramach działania 413 “Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW 2007-2013, realizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Ziemia Chełmońskiego”

Wartość projektu pn. “Plac zabaw w Teresinie” to 89 900,00 zł, kwota dofinansowania to: 58 471,00 zł,

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Wielkość czcionki
Kontrast