Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin

15 lutego 2018 r. odbyło się spotkanie informacyjne dot. realizacji projektu pn. “Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin”, na którym omówiono podstawowe kwestie finansowe oraz organizacyjne. W spotkaniu wzięli udział  przedstawiciele Urzędu Gminy Teresin oraz właściciele budynków mieszkalnych z terenu Gminy Teresin, biorących udział w projekcie z zakresu odnawialnych źródeł energii współfinansowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata2014 – 2020. W ramach projektu na budynkach prywatnych oraz budynkach użyteczności publicznej zostaną zamontowane panele fotowoltaiczne, pompy ciepła i piece na biomasę. Pierwszy etap realizacji projektu zakłada zakup i montaż 216 jednostek wytwarzania energii elektrycznej i 151 jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE. Natomiast w drugim etapie zakupionych i zamontowanych będzie 105 jednostek wytwarzania energii elektrycznej i 89 jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE.

Izabela Andryszczyk

Wielkość czcionki
Kontrast