Fundusze Zewnętrzne

 1. Przebudowa ul. Książęcej w miejscowości Teresin Gaj

Pozyskane fundusze zewnętrzne

 1. Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność inwestycyjną w gminie Teresin etap I-wszy
 2. Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność inwestycyjną w Gminie Teresin – II etap
 3. Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Granice
 4. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Teresin
 5. Wystawa plenerowa – Moje miejsce na ziemi wczoraj i dziś
 6. Boisko wielofunkcyjne z miejscami parkingowymi we wsi Granice
 7. Zorganizowanie skweru z placem zabaw dla dzieci przy ul. Południowej
 8. Plac zabaw w Teresinie
 9. Świetlica wiejska we wsi Skrzelew
 10. Świetlica wiejska we wsi Paprotnia
 11. Skwer Małego Rycerzyka
 12. Gmina Teresin zaprasza na Ziemię Chełmońskiego – wydanie materiałów promujących Lokalną Grupę Działania z perspektywy Gminy Teresin
 13. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość
 14. Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Paprotnia
 15. Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu w Gminie Teresin – 2014
 16. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Paprotni i Teresinie Gaju
 17. Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu w Gminie Teresin – 2014 – II nabór
 18. Adaptacja budynku strażnicy OSP w Budkach Piaseckich na świetlicę wiejską
 19. Strefa Olimpijczyka – atrakcją dla mieszkańca i turysty
 20. Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego w Teresinie – etap I
 21. Projekt – Radosna Szkoła
 22. Podniesienie jakości życia mieszkańców i stanu środowiska naturalnego, dzięki rozbudowie sieci kanalizacji oraz sieci wodociągowej w Gminie Teresin
 23. Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu w Gminie Teresin – 2015
 24. Zakup ubrań specjalnych typu NOMEX dla OSP Paprotnia
 25. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Teresin
 26. Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu w Gminie Teresin – 2016
 27. Adaptacja budynku dworca w Teresinie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu na cele kulturalno-artystyczne – “Dworzec TO.Kultura!”
 28. Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu w Gminie Teresin – 2017
 29. Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu w Gminie Teresin – 2018
 30. “Przystanek Granice” – Punkt Obsługi Turysty w Gminie Teresin
 31. Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019
 32. Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu w Gminie Teresin – 2019
 33. Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków poprzez zakup sprzętu ratowniczego dla OSP w Szymanowie
 34. Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin etap I i II
 35. Przebudowa drogi gminnej nr 380814W Kawęczyn
 36. Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego
 37. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego
 38. Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu w Gminie Teresin w 2020 r.
 39. Zagospodarowanie terenów nad Bzurą w Sochaczewie etap II
 40. Przebudowa drogi gminnej nr 380814W Kawęczyn, Mikołajew Gmina Teresin
 41. Aktywizacja mieszkańców poprzez budowę placu zabaw i rekreacji w sołectwie Dębówka
 42. Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu w Gminie Teresin w 2021 r.
 43. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w gminie Teresin
 44. Urządzenie terenu rekreacyjno-parkowego w miejscowości Granice, gmina Teresin
 45. Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu w Gminie Teresin w 2022 r.
 46. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Paski
 47. Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwo
 48. ju cyfrowym
 49. Remont strażnicy OSP w Paprotni
 50. Przebudowa ul. Książęcej w miejscowości Teresin Gaj
 51. Nasadzenia drzew i krzewów w Parku Granice
 52. REGIONALNE PARTNERSTWO SAMORZĄDÓW MAZOWSZA DLA AKTYWIZACJI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W ZAKRESIE E-ADMINISTRACJI I GEOINFORMACJI (ASI)
 53. Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu w Gminie Teresin – 2023 
 54. Modernizacja oświetlenia w Gminie Teresin – dofinansowana preferencyjną pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
 55. Urządzenie placu zabaw w m. Teresin
 56. Zwiększenie aktywności fizycznej i umysłowej Seniorów poprzez poznawanie ciekawych miejsc i zajęcia w plenerze jako metoda poprawy warunków życia, otwartości oraz poszerzania wartości poznawczych wśród seniorów
Wielkość czcionki
Kontrast