Modernizacja oświetlenia w Gminie Teresin – dofinansowana preferencyjną pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

W dniu 29.11.2023 roku,  po dokonaniu procedury odbiorowej, zakończone zostało zadanie inwestycyjne; kompleksowa przebudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Teresin.

Dotychczasowe oświetlenie uliczne w Gminie Teresin, złożone było w zdecydowanej większości z opraw sodowych i znikomej opraw rtęciowych o różnych mocach, oraz jedynie 12 opraw typu LED. Nie była  zachowana równomierność oświetlenia. Istniejące sterowanie oświetleniem polegało na wykorzystywaniu do tego celu zegarów astronomicznych – nie pozwalało ono na inteligentne sterowanie natężeniem oświetlenia, okresowym ściemnianiem i jego redukcją stosownie do pory nocy.

Biorąc pod uwagę potrzebę dostosowania oświetlenia do współczesnych standardów, przed rozpoczęciem procedury przetargowej, już na przełomie 2019/2020, Gmina Teresin zleciła specjalistycznej firmie zewnętrznej  – MT Consulting, wykonanie audytu efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy, wraz ze szczegółową inwentaryzacją posiadanego oświetlenia, stanu opraw, wysięgników, wykorzystania mocy zamówionej i zużycia energii.

Po zrealizowaniu audytu, dokumentującego stan istniejącego oświetlenia, zadanie zostało poprzedzone przetargiem publicznym(tzw. przetarg nieograniczony), który wygrała firma SPIE Elbud Gdańsk S.A.   

W dniu 18 października 2022, Wykonawca i Gmina Teresin podpisały umowę dotyczącą realizacji robót.

Po zgromadzeniu niezbędnego sprzętu w tym w szczególności odpowiednio dobranych, do klasy drogi opraw, uzyskaniu dopuszczenia do robót przez PGE Dystrybucja S.A. – w grudniu 2022r.,  rozpoczęły się prace, kompleksowej przebudowy oświetlenia ulicznego.

W wyniku wymiany a także dobudowy opraw oświetlenia ulicznego na istniejących słupach, powstało 2371 punktów świetlnych z nowymi oprawami i źródłami światła w technologii LED.

W punktach świetlnych,  wzdłuż  ulicy  Spacerowej, Torowej i Kolbego pozostawiono obecne oprawy, wymieniono w nich dotychczasowe źródła światła, zastępując je  źródłami typu LED.

Z uwagi na bardzo dobry stan oświetlenia ulicznego w ulicy Kampinoskiej – oprawy nie zostały wymieniane a jedynie przystosowane je do nowego, inteligentnego systemu sterowania.

Nowym elementem uwzględnionym w realizowanej inwestycji, pozwalającym na uzyskanie dużych oszczędności energii, było wprowadzenie inteligentnego systemu sterowania oświetleniem.

Nowy system sterowania bazuje na komunikacji radiowej. Sygnał radiowy dociera do sterowników opraw z pomocą trzech stacji bazowych, zlokalizowanych tak, aby emitowany sygnał radiowy pokrywał cały obszar Gminy Teresin.

System sterowania pozwala na obniżenie mocy grupy opraw a nawet pojedynczej oprawy w ustalonych porach nocy. Wpływa to istotnie, na ilość zużywanej energii elektrycznej i przynosi pokaźny efekt  ekonomiczny modernizacji.

Łączna moc zastosowanych źródeł oświetlenia  przed modernizacją – 185,94 kW.

Roczne zużycie energii elektrycznej przed modernizacją – 771 MWh/rok.

Łączna moc źródeł oświetlenia po modernizacji – 105,17 kW.

Przewidywane roczne użycie energii po modernizacji – 356 MWh/rok.

Spadek zużycia energii – 415 MWh/rok

Spadek emisji CO2 – 298,385 ton/rok. Z racji dużej redukcji emisji, Gmina podjęła starania o przyznanie tzw. Białych certyfikatów, których odsprzedaż poprawi efekt ekonomiczny zadania inwestycyjnego.

Finansowanie inwestycji złożone jest z 3 źródeł:

 1. Środki dotacyjne z Funduszu Inwestycji Lokalnych – w kwocie 1.500.000 zł.
 2. Preferencyjna, niskooprocentowana, umarzalna w 30 %, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie – 2.700.000  zł
 3. Środki własne Gminy w kwocie – 1.673.675,58 zł
 4. Łącznie – 873.675,58 zł brutto

  Podsumowując, w wyniku realizacji inwestycji Gmina uzyskała nowoczesne, energooszczędne oświetlenie uliczne, co w dobie stale wzrastających cen energii elektrycznej  ma istotne znaczenie dla jej budżetu.

  Nowy inteligentny system sterowania pozwala na zastosowanie obniżeń nocnych, kiedy może ono działać z mniejszą intensywnością.

  Audyt energetyczny, inteligentny system sterowania, kompleksowe podejście do wymiany opraw na terenie całej Gminy stawiają projekt oświetleniowy Gminy Teresin, na równi z najlepszymi tego rodzaju w skali kraju.

  Przeprowadzenie tak dużej inwestycji na czynnym oświetleniu nie mogło odbyć się bez drobnych problemów, zawirowań w eksploatacji systemu, za co Gmina Teresin uprzejmie przeprasza Mieszkańców.

Wielkość czcionki
Kontrast