Relacja ze spotkania w sprawie OZE 06’2018

7 czerwca 2018 r. miało miejsce spotkanie organizacyjne w sprawie projektów dotyczących Odnawialnych Źródeł Energii – realizowanych w Gminie Teresin. Projekty są dofinansowane przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działanie 4.1 “Odnawialne źródła energii” – typ projektów „Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych”. W Gminie Teresin, w projektach bierze udział 84 właścicieli nieruchomości prywatnych oraz 18 lokalizacji użyteczności publicznej. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Urzędu Gminy oraz wykonawcy – konsorcjum firm pn. Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, którzy odpowiadali na pytania i wątpliwości mieszkańców naszej gminy. Poinformowano również o harmonogramie realizacji zadania. Obecnie rozpoczyna się etap indywidualnych konsultacji z uczestnikami, których celem jest sprawdzenie możliwości zamontowania zgłoszonych we wnioskach rodzajów instalacji OZE.

Wielkość czcionki
Kontrast