WSPARCIE DZIECI I WNUKÓW BYŁYCH PRACOWNIKÓW PGR W ROZWOJU CYFROWYM

Logotypy projektu

Logotypy projektu

Banner PPGR

Banner PPGR

Pod koniec listopada Gmina Teresin rozpoczęła procedurę wydawania sprzętu komputerowego w ramach Projektu Grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR”.

Osoby, których oświadczenia pozytywnie zweryfikowano jako spełniające kryteria Programu oraz zakwalifikowane do udzielenia wsparcia, odebrały zakupiony sprzęt. Jego przekazywanie odbyło się w sali konferencyjnej UG Teresin. Komputery, laptopy oraz tablety przekazane zostały nieodpłatnie na podstawie umowy darowizny zawartej między darczyńcą (gmina Teresin) a obdarowanym, który w przypadku osób niepełnoletnich reprezentowany jest przez rodzica lub opiekuna prawnego.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczy realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPPG”.

Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego.

Wartość projektu: 149 801,70 PLN
Dofinansowanie: 149 801,70 PLN

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

 

 

Wielkość czcionki
Kontrast