Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu w Gminie Teresin – 2015

Usuwanie azbestu

 

“Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu
w gminie Teresin – 2015 “
dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
Wartość projektu: 24.806,00 zł, kwota dofinansowania: 21.084,00 zł

 

 

Wielkość czcionki
Kontrast