Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin etap I i II

Celem projektu jest zwiększenie udziału OZE w ogólnej produkcji energii elektrycznej i cieplnej na terenie gminy: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin, ograniczenie energii szkodliwych gazów do atmosfery oraz podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców.

Projekty są dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 4.1 Odnawialne źródła energii.

 

Wielkość czcionki
Kontrast