Skwer Małego Rycerzyka

“Skwer Małego Rycerzyka”
projekt realizowany przez Gminę Teresin jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w zakresie operacji “Odnowa wsi” w ramach działania 413 “Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW 2007-2013, realizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Ziemia Chełmońskiego”

 

Wartość projektu pn. “Skwer Małego Rycerzyka” to 75 386,70 zł, kwota dofinansowania to: 50 000,00 zł.

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Wielkość czcionki
Kontrast