REMONT STRAŻNICY OSP W PAPROTNI

OSP Paprotnia - tablica

OSP Paprotnia – tablica

W grudniu zakończył się remont klatki schodowej w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Paprotni, który był możliwy dzięki finansowemu wsparciu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania Mazowieckie Strażnice OSP-2022.

Głównym celem programu jest wsparcie gmin w realizacji ich zadań własnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej, mających za zadanie poprawę zabezpieczenia sprzętu ratowniczo-gaśniczego i polepszenia warunków pracy druhów strażaków.

Podczas remontu klatki schodowej w strażnicy OSP w Paprotni dokonano rozebrania obicia ścian drewnianych z desek, wykonano demontaż balustrady schodowej, rozbiórkę posadzki z terakoty na podestach i holu, aplikację betonu architektonicznego na ściany, wykonano balustradę schodową z rur kwasoodpornych, pomalowano ściany, dokonano aplikacji systemu „kamienny dywan” na podestach, holu oraz schodach klatki schodowej.

Całkowity koszt remontu wyniósł: 38 019,30 zł.

  • 30 000,00 zł – dotacja celowa ze Środków Samorządu Województwa Mazowieckiego
  • 8 019,30 zł – środki własne OSP Paprotnia.

#programywsparcia #solidarnośćmazowicka

Wielkość czcionki
Kontrast