Adaptacja budynku strażnicy OSP w Budkach Piaseckich na świetlicę wiejską

“Adaptacja budynku strażnicy OSP w Budkach Piaseckich na świetlicę wiejską”
– projekt realizowany przez Gminę Teresin jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w zakresie operacji “Odnowa wsi” w ramach działania 413 “Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW 2007-2013, realizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Ziemia Chełmońskiego”

Wartość projektu pn. “Adaptacja budynku strażnicy OSP w Budkach Piaseckich na świetlicę wiejską” to 180 406,18 zł,
kwota dofinansowania to: 99 204,00zł,

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Wielkość czcionki
Kontrast