DWORZEC TO KULTURA!

UNIJNE 3,1 MLN ZŁ NA PROJEKT „DWORZEC TO.KULTURA!”

To bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców Gminy Teresin. We wtorek 14 lutego Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził listę projektów, które otrzymały dofinansowanie z Eu­ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania „Dziedzictwo kulturowe” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. Spośród 55 wniosków spełniających kryteria formalne, tzn. prawidłowo złożonych ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, 41 wniosków zostało ocenionych pozytywnie (tj. uzyskało minimalną liczbę punktów – 30,6 na 51 możliwych). Na dotacje w konkursie Zarząd województwa rozdysponował ponad 72 miliony złotych. Kwota ta pozwoliła dofinansować 30 projektów. Wniosek Gminy Teresin pod nazwą „Adaptacja budynku dworca w Teresinie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu na cele kulturalno-artystyczne – Dworzec TO Kultu­ra!” z liczbą punktów 38 został umieszczony na 15 pozycji. Wartość całkowita projektu Gminy Teresin wynosi 5 milionów 206 tysięcy złotych, wartość przyznanej dotacji – 3 miliony 134 tysiące złotych. Przypomnijmy, iż dworzec PKP w Teresinie przejęty został od PKP Nieruchomości S.A. w 2014 roku. Dworzec i jego najbliższe otoczenie jest zawszą wizytówką miejscowości, dla przybywających podróżnych to tzw. pierwsze wrażenie. Teresiński obiekt dworcowy, będący do niedawna własnością kolei upominał się o przynajmniej zewnętrzny lifting. Władze Gminy Teresin od momentu przejęcia poszukiwały zewnętrznych środków na generalny jego remont. Teresiński dworzec wraz z przylegającym placem, ulicami Torową a Lipową, z braku historycznego centrum, stanowi serce naszej gminy. Na początku 2015 roku ogłoszony został konkurs na zagospodarowanie dworca i okolic. Spotkał się on z bardzo dużym zainteresowaniem architektów z całej Polski. Nadesłali oni 32 prace, proponując ciekawe rozwiązania urbanistyczno – architektoniczne. Wybranych 10 prac poddanych zostało konsultacjom społecznym, których celem było wybranie przez mieszkańców 3 najlepszych. Stały się one podstawą opracowania ogólnej koncepcji jako wariantu optymalnego i punktu wyjścia do startu w konkursach na pozyskanie środków zewnętrznych. Nasza nagrodzona koncepcja w budynku dworca przewiduje m.in. wykonanie pomieszczeń przeznaczonych na klub dyskusyjny, integrację międzypokoleniową, spotkania seniorów oraz warsztaty plastyczne i filmowe. Od strony wschodniej powstanie nowoczesna sala kinowa, a nad nią – taras, na którym w okresie letnim planuje się ustawiać scenę. W budynku dworca na parterze znajdzie się też miejsce na bibliotekę z czytelnią oraz herbaciarnię, salę multimedialną i czytelnię. Na poddaszu istniejące pomieszczenia zaadoptowane zostaną na salę współpracy z naszymi zagranicznymi partnerami.

Projekt jest dosyć skomplikowany, bo przewiduje w ramach istniejącej kubatury dworca generalną jego przebudowę, w tym: dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych, wymianę drzwi i okien, modernizację instalacji sanitarnych (wstawienie pompy ciepła powietrznej skojarzonej z fotowoltaiką umieszczoną na dachu oraz wstawieniem kotła gazowego) oraz odgromowych, remont komina oraz dachu, docieplenie dachu oraz ścian zewnętrznych. Zachowana zostanie podstawowa funkcja dworca, czyli obsługa podróżnych – zakup biletów, poczekalnia, toalety i miejsca parkingowe.

Diametralnie zmieni wygląd otoczenie dworca. Nasza koncepcja przewiduje zagospodaro­wanie przydworcowego placu – w ramach tzw. małej architektury znajdą się tu mobilne siedziska oraz stelaże na czasowe wernisaże. W całość wkomponowana będzie estetyczna zieleń, a także istniejący tu Pomnik 20 Rozstrzelanych Więźniów z Pawiaka. Cały plac i budynek dworca zostanie oświetlony. Jednocześnie nastąpi przebudowa ulicy Torowej, która wyglądem upodobni się do ulicy Lipowej.

Teraz przed Urzędem Gminy stoi zadanie sporządzenia specyfikacji według której zostanie wybrany w procedurze przetargowej wykonawca projektu i prac budowlanych. Zakończenie re­alizacji projektu planowane jest jeszcze w 2018 roku. Ostatnim elementem realizacyjnym będzie rozliczenie otrzymanej dotacji. Z racji rygorów unijnych może on okazać się najtrudniejszy. Mamy nadzieję, że zmoderni­zowany dworzec wraz z najbliższym otoczeniem, w tym klimatyczną ulicą Lipową oraz nawiązującą do niej ulicą Torową spodoba się naszym mieszkańcom, tworząc nowoczesne, estetyczne i przede wszystkim funkcjonalne „śródmieście” Teresina.

Wielkość czcionki
Kontrast