Podniesienie jakości życia mieszkańców i stanu środowiska naturalnego, dzięki rozbudowie sieci kanalizacji oraz sieci wodociągowej w Gminie Teresin


“Podniesienie jakości życia mieszkańców i stanu środowiska naturalnego, dzięki rozbudowie sieci kanalizacji oraz sieci wodociągowej w Gminie Teresin”
– projekt realizowany przez Gminę Teresin jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013, Działanie 4.1 “Gospodarka wodno-ściekowa”

Uroczyste podpisanie umowy miało miejsce w Płocku, 8 maja 2015 r.
Umowę podpisali: Marszałek Województwa Mazowieckiego Pan Adam Struzik oraz reprezentujący Gminę Teresin: Wójt Gminy Teresin Pan Marek Olechowski, Zastępca Wójta Pan Marek Jaworski oraz Skarbnik Pani Jadwiga Durczak.
W ramach projektu w Gminie Teresin powstanie prawie 2 km odcinek nowych wodociągów i około 5,5 km sieci kanalizacyjnej dzięki czemu poprawi się przede wszystkim jakość wód. Na obszarze trzech miejscowości – Paprotnia, Teresin-Gaj i Granice (ulice: Spacerowa, Wesoła, Radosna, Poziomkowa, Modrzewiowa, Świerkowa, Wiktorii, Strażacka, Książęca) będzie funkcjonować sieć kanalizacyjna. Wodociągi zostaną uruchomione w Paprotni, Nowej Piasecznicy i Gnatowicach Nowych.

Wartość projektu: 6.925.082,38 zł , Kwota dofinansowania: 2.819.807,94 zł

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu

 

 

Wielkość czcionki
Kontrast