Honorowi Obywatele

Honorowi obywatele

,,Honorowy Obywatel Gminy Teresin‘’ to tytuł nadawany osobom o szczególnych zasługach dla naszej gminy, cieszącym się nieposzlakowaną opinią w środowisku lokalnym i stanowiącym wzór społecznej postawy. Tytuł ten nadawany jest na podstawie uchwały Rady Gminy Teresin ,,W sprawie nadawania Honorowego Obywatelstwa Gminy Teresin’’ (nr VII/48/99).

Do tej pory tytuły ,,Honorowego Obywatela Gminy Teresin ‘’otrzymali:

Książę Jan Drucki–Lubecki (1898 – 1990) – właściciel ziemski Teresina. Dobrodziej Niepokalanowa: w 1927 roku przekazał o. Maksymilianowi Kolbemu ziemię pod budowę Klasztoru Niepokalanów. W czasie II wojny światowej przebywał w USA, skąd organizował pomoc dla polskiego Kościoła katolickiego. Do Gminy Teresin powrócił w 1990 roku. Pochowany jest na cmentarzu klasztornym w Niepokalanowie. Tytuł ,,Honorowego Obywatela Gminy Teresin’’ otrzymał pośmiertnie w 1990 roku.

Papież Jan Paweł II (1920 – 2005) – przybył do Niepokalanowa w 1983 roku z pielgrzymką dziękczynną za kanonizację o. Maksymiliana Kolbego. Dzięki temu Teresin jest jedyną gminą wiejską w Polsce, którą odwiedził zwierzchnik Kościoła Rzymskokatolickiego. Tytuł ,,Honorowego Obywatela Gminy Teresin’’ otrzymał w 2000 roku, a uroczyste wręczenie nastąpiło rok później w czasie audiencji generalnej na Placu Świętego Piotra w Rzymie.

Henryk Kucharski – urodzony w 1923 roku, syn teresińskiej ziemi, kapitan straży pożarnej, społecznik, patriota. Autor wielu cennych lokalnych inicjatyw. Aktywny uczestnik sesji rady gminy oraz uroczystości patriotyczno–narodowych, religijnych, ludowych świąt i gminnych festynów. Wielokrotnie odznaczany, w tym m.in. “Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski”, ,,Medalem Honorowym Bolesława Chomicza’’ oraz “Medalem im. Witosa za Zasługi dla Ruchu Ludowego”. Jest czynnym członkiem OSP od 1941 roku! Tytuł “Honorowego Obywatela Gminy Teresin’’ otrzymał w 2001 roku. W 2013 roku wydał swoją książkę “Okruchy wspomnień”. Zmarł w 2018 roku.

Stanisław Wójcik (1942 – 2016) – twórca teresińskiej szkoły rolniczej i wieloletni dyrektor tej szkoły, ceniony pedagog i wychowawca wielu pokoleń młodzieży. Działacz społeczny, inicjator ciekawych lokalnych projektów. Uhonorowany wieloma odznaczeniami, w tym m.in. ,,Medalem Komisji Edukacji Narodowej’’ , odznaką ,,Opiekun miejsc Pamięci Narodowej’’ i odznaką ,,Za zasługi dla województwa skierniewickiego’’. Tytuł ,,Honorowego Obywatela Gminy Teresin’’ otrzymał w 2002 roku.

Zbigniew Komorowski – urodzony w 1944 roku w Szymanowie. Lokalny przedsiębiorca, twórca i właściciel ,,Bakomy’’, lidera branży galanterii mlecznej na polskim rynku. Firma ta stanowi bardzo mocny punkt gospodarczej wizytówki gminy i jednocześnie jest dobrą promocją teresińskiego samorządu. Zbigniew Komorowski jest także sponsorem lokalnych imprez oraz projektów wspierających dziedzictwo kulturowe regionu. Odznaczony ,,Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski’’. Tytuł ,,Honorowego Obywatela Gminy Teresin’’ otrzymał w 2015 roku.

Wielkość czcionki
Kontrast