Związki międzygminne

Ustawa o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku daje prawo gminom do zawierania związków międzygminnych dla realizacji zadań statutowych w ramach szerszych porozumień. Gmina Teresin jest aktywnym członkiem kilku związków międzygminnych oraz stowarzyszeń.

 

  • Związek Gmin Wiejskich RP

 

Związek Gmin Wiejskich RP to największa ogólnopolska organizacja skupiająca gminy wiejskie i miejsko-wiejskie. Związek jest bezpośrednim kontynuatorem tradycji przedwojennej organizacji o tej samej nazwie. Podstawowym celem Związku jest integracja samorządów wiejskich i rozwiązywanie typowych problemów tego środowiska. Wspólne działania za pośrednictwem Związku pomagają w sposób zorganizowany walczyć o interesy członków. Działania ZGW RP są prowadzone na wielu płaszczyznach. Dotyczą zarówno negocjacji z Rządem, konsultacji w Parlamencie, wymiany doświadczeń pomiędzy członkami, jak i działań w celu gospodarczego i kulturalnego rozwoju gmin wiejskich. Związek od lat działa skutecznie w wielu sferach broniąc spraw gmin wiejskich. Dzięki zaangażowaniu i lobbingowi Związku wiele złych z punktu widzenia samorządów wiejskich rozwiązań proponowanych przez Rząd lub Parlament zostało oprotestowanych i tym samym skutecznie zablokowanych. Związek tworzy szeroką platformę współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy gminami (kongresy, konferencje, grupy wymiany doświadczeń, baza dobrych praktyk, różnorodne formy współdziałania z wykorzystaniem technologii informatycznych). Na przestrzeni ostatnich lat Związek intensywnie wspierał gminy w dostosowaniu się do standardów unijnych, realizował różnorakie programy badawczo-analityczne, organizował liczne szkolenia, warsztaty i konferencje wspierające realizację gminnych zadań i doskonalące umiejętności przedstawicieli samorządów.

www.zgwrp.pl

 

  • Związek Międzygminny ,,Mazowsze Zachodnie’’ – z siedzibą w Mszczonowie

 

Związek powstał w 2002 roku. W skład Związku wchodzi 8 gmin leżących w zachodnich powiatach województwa mazowieckiego: Mszczonów, Wiskitki, Puszcza Mariańska, Jaktorów, Baranów, Żabia Wola, Teresin, Radziejowice. Specyficzne położenie tych gmin na obszarze wielu unikalnych terenów zielonych sprawiło, że jednym z głównych zadań Związku jest działalność na rzecz ochrony środowiska. Gminy zobowiązały się do m.in. założenia zbiorczego punktu padliny i odpadów poubojowych oraz utworzenia pracowni urbanistyczno – projektowej, która zapewni członkom Związku przygotowanie dokumentów związanych z planowaniem przestrzennym. Gminy związkowe dynamicznie się rozwijają. Na tym obszarze zainwestowało wiele firm z kapitałem zagranicznym. Wszystkie gminy wchodzące w skład Związku zajmują powierzchnię 839 km2, a liczba mieszkańców wynosi blisko 65 tysięcy.

 

 

  • Międzygminny Związek ,,Kampinos’’ – z siedzibą w Kampinosie

 

W skład Związku wchodzi 10 gmin: Brochów, Czosnów, Kampinos, Leoncin, Leszno, Łomianki, Stare Babice, Izabelin, Młodzieszyn, Teresin. Jako zakres zadań Związek określił m.in. budowę i modernizację składowisk odpadów, ujęć wody i sieci wodociągowej, oczyszczalni ścieków, budowę i modernizację dróg i sieci energetycznej, realizacja inwestycji związanej z bazą turystyczną a także realizacja wspólnych zadań w zakresie rozwoju transportu publicznego. Gminy wchodzące w skład Związku leżą w bliskim sąsiedztwie Puszczy Kampinoskiej, będącej największym kompleksem leśnym pod Warszawą, tworzącym Kampinoski Park Narodowy. Ten wyjątkowy teren wpisany został w 2000 roku na listę UNESCO. Puszcza Kampinoska ze względu na unikatową faunę i florę, a także liczne szlaki i ciekawą historię jest wymarzonym terenem dla turystyki. Historycznym świadectwem tych terenów są mogiły powstańcze z 1863 roku, cmentarze wojenne z 1939 roku z Palmirami. Z zabytków architektury warto zobaczyć m.in. gotycko – renesansowy kościół obronny w Brochowie, dworek i kościół z końca XVIII wieku w Lipkowie, a także piękny pałac Druckich–Lubeckich w Teresinie. Na tym terenie znajduje się też franciszkański Niepokalanów, największy w świecie klasztor katolicki.

 

 

  • Związek Gmin Związanych z Życiem św. Maksymiliana Marii Kolbe – z siedzibą w Zduńskiej Woli

 

Związek Oświęcim został zarejestrowany w 2008 roku jako zrzeszający 4 gminy związane z życiem św. Maksymiliana Kolbego: Zduńską Wolę, Pabianice, Teresin i Oświęcim. Został zawiązany w celu podejmowania wspólnych przedsięwzięć promujących członków Związku poprzez upowszechnienie miejsc związanych z życiem i kultem osoby św. Maksymiliana. Związek włącza się aktywnie w działania poszczególnych miast – gmin związane z ważnymi wydarzeniami rocznicowymi, a także podejmuje samodzielne inicjatywy. Mocno zaangażował się w uroczyste obchody 2011 – Roku Kolbiańskiego. Wydał okolicznościową mapkę – przewodnik, odznakę ,,Maks Pielgrzym’’ a także blister poświęcony św. Maksymilianowi. Od 2010 roku przyznaje ,, Nagrodę im św. Maksymiliana’’. Bardzo oryginalną inicjatywą jest masowy bieg uliczny ,,Maksy Mila’’ na dystansie 16 670 metrów, odpowiadający numerowi obozowi z Auschwitz. Związek pracuje na zjazdach delegatów, odbywających się w poszczególnych miastach–gminach kolbiańskich. Patronem medialnym Związku Kolbiańskiego jest Radio Niepokalanów, najstarsza rozgłośnia katolicka w Polsce.

gminy–maksymilianowskie.pl

 

  • Stowarzyszenie ,,Lokalna Grupa Działania Ziemia Chełmońskiego’’ – z siedzibą w Żabiej Woli

 

Lokalna Grupa Działania (LGD), to rodzaj partnerstwa tworzonego na obszarach wiejskich, zrzeszającego przedstawicieli lokalnych organizacji, instytucji, mieszkańców i przedsiębiorców z obszaru należącego do LGD. Właśnie na takiej zasadzie w roku 2008 powstała Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego”, której nazwa upamiętnia postać słynnego polskiego malarza wywodzącego się z obszaru działania Stowarzyszenia.

Obecnie obejmuje ono teren 10 Gmin: Żabia Wola, Mszczonów, Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów, Radziejowice, Teresin, Baranów, Sochaczew, Nowa Sucha oraz Rybno. Działania, które są podejmowane przez LGD są skierowane do mieszkańców właśnie tego terenu – to właśnie ich potrzeby stały się powodem powstania Stowarzyszenia. Dzięki zgodnemu Partnerstwu tak wielu gmin, wspólnej pracy przedstawicieli samorządu, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców możliwa jest dogłębna diagnoza potrzeb lokalnych społeczności a w jej efekcie katalizowanie rozwoju Ziemi Chełmońskiego. Umożliwiają go organizowane przez LGD nabory wniosków o dotacje ze środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dla mieszkańców Gmin należących do Stowarzyszenia. Członkowie LGD poprzez tworzenie Lokalnej Strategii Rozwoju, która warunkuje obszary potencjalnego wsparcia, mają możliwość kierowania otrzymanych środków finansowych do tych dziedzin i obszarów, które tego wymagają. Misję LGD „Ziemia Chełmońskiego” stanowią cele zapisane w Lokalnej Strategii Rozwoju czyli dokumencie, który jest wyznacznikiem działalności Stowarzyszenia. Jednym z przejawów działalności LGD są imprezy dla mieszkańców całego terenu Ziemi Chełmońskiego takie, jak coroczny festyn „Dzień szarlotki”. Każde z organizowanych wydarzeń oprócz walorów rekreacyjnych i integracyjnych posiada także głębszy wymiar. Za najbardziej widoczne osiągnięcie LGD można też uznać pomoc w pozyskiwaniu dotacji z PROW. Od początku swojego istnienia Stowarzyszenie organizuje nabory oraz pomaga w ubieganiu się o zewnętrzne finansowanie. Ze środków LGD Gmina Teresin zrealizowała m.in. budowę placu zabaw na Osiedlu Granice, boiska na Osiedlu RSP Teresin, Skweru Małego Rycerzyka w Teresinie Gaju, wyposażenie świetlic wiejskich w Paprotni i Skrzelewie, a także wydanie materiałów promocyjnych.

www.ziemiachelmonskiego.pl

 

  • Mazowieckie Stowarzyszenie Gmin na Rzecz Społeczeństwa Informacyjnego – z siedzibą w Warszawie

 

Mazowieckie Stowarzyszenie Gmin na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (MSSI) zostało powołane do życia 8 lutego 2008 roku. Podstawowymi zadaniami Stowarzyszenia są: wspieranie idei rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki wiedzy, zrównoważonego rozwoju społeczeństwa informacyjnego w gminach województwa mazowieckiego, modernizacji i podnoszenia efektywności administracji samorządowej poprzez zastosowanie rozwiązań teleinformatycznych a także przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców, w tym kobiet, osób niepełnosprawnych i pokolenia “trzeciego wieku’’. Do Stowarzyszenia należy 27 gmin z województwa mazowieckiego: Błonie Ciechanów, Gostynin, Grodzisk Mazowiecki, Kozienice, Lesznowola, Łosice, Brwinów, Milanówek, Mszczonów, Osieck, Piastów, Płońsk, Pułtusk, Podkowa Leśna, Sochaczew, Sokołów Podlaski, Szydłowiec, Teresin, Węgrów, Wiązowna, Wołomin, Wyszków

Żabia Wola.

Zgodnie z projektem ,,Rozwój e–usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego M@zowszanie ‘’ w Bibliotece Publicznej w Teresinie uruchomiono nowoczesne Lokalne Centrum Kompetencji.

www.mssi.pl

 

  • Gminy Papieskie – z siedzibą w Krakowie

 

Miasta papieskie to miejscowości, które w czasie swoich pielgrzymek do Polski odwiedził św. Jan Paweł II. Inicjatywa utworzenie ruchu Miast Papieskich wyszła od prezydentów kilku miast, które uznały się za szczególnie uhonorowane więzią z Ojcem Świętym: Krakowa, Wadowic, Warszawy, Gdańska, Gdyni i Sopotu. Miasta te pragnęły podkreślić swoją więź z osobą Papieża oraz wdzięczność dla Niego włączając się w obchody corocznego “Dnia Papieskiego”. Prezydenci tych miast sformułowali “Apel Miast”, zachęcając do współpracy inne zainteresowane samorządy. Do tego zacnego grona dołączyła również Gmina Teresin, goszcząca Jana Pawła II w 1983 roku i stając się chyba jedyną gminą wiejską w Polsce, którą odwiedził zwierzchnik Kościoła Rzymskokatolickiego. Jedną z najbardziej cennych inicjatyw podtrzymywanych przez Gminy Papieskie jest corocznie organizowany Dzień Papieski i zbiórka na ,,Dzieło Nowego Tysiąclecia’’ – stypendia dla zdolnej młodzieży pochodzącej z ubogich rodzin.

www.janpawel2.pl

 

Wielkość czcionki
Kontrast