Polityka proinwestycyjna

Przemiany ustrojowe 1989 roku w Polsce doprowadziły do przywrócenia samorządowych gmin, a tym samym dały szansę na nowe ich możliwości rozwojowe. Szczególnie istotną kompetencją gminy stało się władztwo planistyczne. Pozwala to kreować lokalną politykę przestrzenną, ukierunkowaną też na nowych inwestorów. Od początku teresińska administracja samorządowa stwarzała dogodna warunki lokalizacyjne, przekształcając tereny rolne w usługowo – przemysłowe. Teren gminy objęty został ,,Studium zagospodarowania i uwarunkowań przestrzennych’’. Konsekwentnie przystąpiono do uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Obecnie ok. 30 % terenu gminy objęty jest tymi planami. Od wielu lat ogromnym wsparciem dla firm transportowych są najniższe w kraju stawki podatkowe.

Przejrzysta polityka wobec potencjalnych inwestorów przyniosła w stosunkowo krótkim czasie konkretne rezultaty: do Teresina zawitał wielki krajowy i zagraniczny kapitał. Tu zainwestowała Bakoma, czołowy producent jogurtów w Polsce oraz Polskie Młyny, produkujące między innymi znaną ,,mąkę szymanowską”. W 1999 w Teresinie rozpoczęła się budowa centrum logistycznego. Dziś gmina może poszczycić się obecnością wielkich uznanych w świecie marek: ProLogis, Tesco czy Greiner – Packaging. Wysiłek planistyczny gminy Teresin w dalszym ciągu determinowany jest potrzebą profesjonalnego przygotowania terenów pod działalność produkcyjno – usługową. Zasada zrównoważonego rozwoju obliguje nas jednak do szczególnej troski o stan środowiska naturalnego i równowagi pomiędzy lokalnym poziomem gospodarczym a jakością najbliższego otoczenia. Choć Gmina Teresin ma charakter zdecydowanie przemysłowy, to nie brak tu nowoczesnej ekologicznej gospodarki rolnej.

Wielkość czcionki
Kontrast