Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu w Gminie Teresin w roku 2022

Grafika tablicy informującej o zadaniu, a na niej u góry: logo logotyp WFOŚiGW: zielony liść w niebieskim okręgu, pod nim napis Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie; oraz logotyp NFOŚiGW: zachodzące czerwone słońce na tle zielonego lasu z refleksem w wodzie. Pod logotypami tekst: Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu w Gminie Teresin - 2022 dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wfosigw.pl nfosigw.gov.pl

Tablica Informacyjna

Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu w Gminie Teresin – 2022 dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Warszawie wfosigw.pl oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nfosigw.gov.pl w formie dotacji, w kwocie 3.167.84 zł

Wielkość czcionki
Kontrast