OZE, czyli odnawialne źródła energii

W 2016 roku Rada Gminy Teresin przyjęła zaproponowany przez Wójta Gminy projekt uchwały o przystąpieniu do międzygminnego partnerstwa na rzecz przygotowania i realizacji projektów pn. Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin i Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin – II etap. Oba projekty znalazły się w na liście dwudziestu pięciu zadań skierowanych do dofinansowania przez Zarząd Województwa Mazowieckiego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata2014-2020. Wartość całkowita obu projektów wyniosła 22.104.895,72 (odpowiednio etap I i II: 8.529.172,30 i 13.575.723,42), w tym dofinansowanie w formie bezzwrotnej dotacji 15.666.468,53 (odpowiednio: 5.722.948,42 i 9.943.520,11 zł). Umowa potwierdzająca dofinansowanie podpisana została w grudniu 2017 roku. Dzięki docenieniu obu projektów dofinansowanie przyznane czterem gminom powiatu sochaczewskiego stanowiło najwyższą przyznaną w konkursie dotację.

W projekcie zaplanowano montaż 159 instalacji w gminie Teresin (łącznie w czterech gminach 562) o mocy 1.632 kW (łącznie 4.466 kW), w tym urządzeń na budynkach użyteczności publicznej i bezpośrednio w domach mieszkańców gminy Teresin.

Największą popularnością od początku przygotowywania przedsięwzięcia  cieszyły się ogniwa fotowoltaiczne, to znaczy nowoczesne urządzenia służące do produkcji energii elektrycznej. Pozostałe proponowane instalacje przeznaczone są do produkcji energii cieplnej. Są to pompy ciepła dwufunkcyjne do ogrzewania domów i ciepłej wody użytkowej, pompy ciepła jednofunkcyjne do ogrzewania ciepłej wody użytkowej i kotły na pellet. Za dostawę i montaż wszystkich sprzętów odpowiada konsorcjum firm MZUM i RCI, wybrane w przetargu nieograniczonym.

Duże zainteresowanie mieszkańców udziałem w projekcie wynika nie tylko z rosnącej świadomości ekologicznej, ale też bardzo atrakcyjnej formy finansowania. Właściciele  domów wyposażanych w nowoczesne urządzenia zobowiązani są wpłacić 20% jego ceny netto i całość należnego podatku VAT. Efektywne dofinansowanie wynosi około 70%.

Atrakcyjne dofinansowanie to korzyść z realizowania przedsięwzięcia z udziałem bezzwrotnej dotacji ze środków unijnych, ale ta okoliczność stawia przed beneficjentami – zarówno gminą jak i mieszkańcami – konkretne wymagania, stanowiące warunek poprawnego rozliczenia zadania. Przede wszystkim projekt taki wymaga dużego wysiłku włożonego w jego  przygotowanie i realizację oraz cierpliwości od mieszkańców w niego zaangażowanych. Wystarczy przypomnieć, że pierwsze spotkania organizacyjne z mieszkańcami odbyły się wiosną 2016 r. Na ich podstawie należało przygotować dokumentację techniczną i wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami. Po pozytywnej ocenie wniosków kolejny etap polegał na przygotowaniu szczegółowej dokumentacji przetargowej, wyborze wykonawców, wykonaniu projektów, podpisaniu umów z mieszkańcami, przystąpienia do montaży, odbiorze urządzeń – na koniec rozliczeniu (styczeń 2020 r.) i monitorowaniu projektów w tzw. okresie trwałości (do 2025 r.). Dodatkowo zadania pn. Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin i Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin – II etap są pierwszymi realizowanymi w gminie Teresin tzw. projektami parasolowymi, to znaczy inwestycją, w której plac budowy stanowią rozproszone po całej gminie obiekty –  prywatne domy.

Mimo dużego sformalizowania i skomplikowania projektów, należy podkreślić, że dbałość o spełnienie wymagań umowy dotacyjnej jest równie ważna z uwzględnieniem możliwych maksymalnych korzyści mieszkańców.

 Na koniec warto podkreślić, że opisane przedsięwzięcia nie są pierwszymi działaniami z zakresu wspierania ekologicznych inwestycji wśród mieszkańców. W 2017 roku z pozyskanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotacji zrealizowano zakup kilkunastu kotłów (gazowych) do prywatnych, indywidualnych kotłowni.

We wrześniu 2018 roku, w kilka dni po ogłoszeniu naboru gmina aktywnie włączyła się w rządowy program Czyste powietrze, oferujący dotacje do m.in. modernizacji kotłowni, docieplenia domów i wymiany co. Jeszcze zanim dotarli do gminy przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Warszawy, wójt gminy zorganizował spotkanie informacyjne o programie i prezentujące instrukcję wypełniania wniosków. W spotkaniu udział wzięło sto kilkadziesiąt osób. Pracownicy urzędu zachęcają i wspierają zainteresowanych w korzystaniu z programu.

Mamy nadzieję, że tzw. projekty oze – realizowane obecnie – nie będą też ostatnimi. W Biurze Obsługi Mieszkańca w urzędzie gminy można zgłaszać chęć udziału w kolejnych projektach. Zebrane informacje posłużą do przygotowania wniosków o dofinansowanie, kiedy tylko pojawią się konkretne programy dotacyjne.

Przykładowy koszt udziału mieszkańców w projekcie

  1. Instalacja fotowoltaiczna o mocy 3,9 kW instalowana na dachu spadzistym 5.601,34 zł;
  2. Pompa ciepła typu powietrze – woda dwufunkcyjna do ogrzewania domu o powierzchni powyżej 100 m kw. i ciepłej wody użytkowej o mocy 14 kW 188,95 zł;
  3. Pompa ciepła typu powietrze – woda jednofunkcyjna do podgrzewania ciepłej wody użytkowej o mocy 2,57 kW – 3.084,63 zł;
  4. Kocioł na pellet o mocy 15 kW – 4.466,00 zł;

Julita Labus-Kowalska Kierownik Zespołu ds. Pozyskiwania Funduszy Pozabudżetowych

 

Wielkość czcionki
Kontrast