“Przystanek Granice” – Punkt Obsługi Turysty w Gminie Teresin

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie”

Operacja pn. „ Przystanek Granice” – Punkt Obsługi Turysty w Gminie Teresinwspółfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach operacji w zakresie Infrastruktury turystycznej i drogowej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Wielkość czcionki
Kontrast