O Gminie

Gmina Teresin położona jest w południowo – wschodniej części powiatu sochaczewskiego, w zachodniej części województwa mazowieckiego. Jest gminą rolniczo – przemysłową położoną ok. 40 km na zachód od Warszawy, przy drodze krajowej nr 92. Przez teren gminy przechodzi szlak kolejowy łączący Europę Zachodnią z państwami nadbałtyckimi i Rosją. Nieopodal gminy, w odległości ok. 16 km przebiega A 2 – Autostrada Wolności, łącząca Berlin z Moskwą. Na terenie gminy prowadzi działalność szereg firm z kapitałem krajowym i zagranicznym. Tu mieszczą się też ośrodki szkoleniowe, stwarzające dogodne warunki do partnerskich rozmów i negocjacji gospodarczych.

Ziemia teresińska to także historia. Miłośnikom zabytków polecamy szczególnie Pałac ks. Władysława Druckiego – Lubeckiego, I prezesa Towarzystwa Automobilistów Królestwa Polskiego. Jednak Gmina Teresin znana jest przede wszystkim z franciszkańskiego Niepokalanowa, największego w świecie katolickiego klasztoru, a w nim jedynej w świecie zakonnej straży pożarnej, najstarszej w Polsce katolickiej rozgłośni radiowej i muzeum pojazdów papieskich. Tu w 1983 roku przybył z pielgrzymką papież Jan Paweł II.
Z Gminą Teresin związani są również Henryk Sienkiewicz, Józef Chełmoński, Barbara Czarnowska – oficer Powstania Listopadowego oraz s. Małgorzata Chmielewska ze Wspólnoty ,,Chleb Życia’’. Do Teresina prowadzą także ślady przodków Mścisława Rostropowicza, światowej sławy muzyka i dyrygenta.

Świetną wizytówką promocyjną Teresina jest klub sportowy ,,LKS Mazowsze Teresin’’, a także Teresiński Ośrodek Kultury – organizator imprez o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Miłośnicy dobrego filmu znajdą coś dla siebie w kameralnym ,,Kinie za Rogiem’’, a starszym mieszkańcom proponujemy ciekawą ofertę Klubu Seniora ,,Radosna Jesień’’. Przez Gminę Teresin prowadzą także szlaki turystyczne i pielgrzymkowe na czele z ,,Drogą św. Jakuba’’ prowadzącą z Warszawy do Santiago de Compostela w Hiszpanii.

Wyjątkowym wydarzeniem są coroczne wspólne imieniny mieszkanek o imieniu Teresa pod nazwą ,,O Teresach w Teresinie’’.

Dla poszukujących ciszy i wytchnienia – polecamy duchowy fitness w murach Niepokalanowa i Szymanowa.
Kilka wybranych danych – (dane z 2015 r.)

liczba mieszkańców – 11 469
gęstość zaludnienia – 130 osób/km2,
ludność w wieku produkcyjnym – 7 179
bezrobocie – 4,3%,
liczba podmiotów gospodarczych – 1 592,
wydatki budżetu na 1 mieszkańca – 1 729 zł
wydatki na profilaktykę – 182 tys. zł
wydatki na pomoc społeczną – 3 974 600 zł
Powierzchnia – 88 km2.

Zapraszamy
ZAJRZYJ – ZAMIESZKAJ – ZAINWESTUJ

Wielkość czcionki
Kontrast