Teresińska Karta Dużej Rodziny 3+

Teresińska Karta Dużej Rodziny 3+

Teresińska Karta Dużej Rodziny 3+ została  wprowadzona uchwałą nr LIX/336/2018 Rady Gminy Teresin w dniu 31 października 2018 roku. Wydawana jest członkom rodzin wielodzietnych (także rodzin zastępczych), mających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci do 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje, zamieszkałych na terenie Gminy Teresin bez względu na ich dochód.

Karta upoważnia do :

1) dostępu do oferty zajęć organizowanych przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Teresinie poprzez stosowanie 50% zniżki od obowiązujących cen,

2) korzystania na preferencyjnych zasadach z oferty zajęć organizowanych przez Teresiński Ośrodek Kultury poprzez stosowanie 50% zniżki od obowiązujących cen,

3) 50% zniżki dla posiadaczy Teresińskiej Karty Dużej Rodziny 3+ na wejścia na basen (przy zakupie karnetów lub biletów jednorazowych) w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie,

4) 50% zniżki dla posiadaczy Teresińskiej Karty Dużej Rodziny 3+ na wejścia na lodowisko (przy zakupie karnetów lub biletów jednorazowych) w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie,

5) korzystania przez członków rodziny wielodzietnej z oferty Centrum Kultury w Błoniu poprzez stosowanie 50% zniżki od obowiązujących cen biletów do kina,

6) 10zł zniżki dla posiadaczy Teresińskiej Karty Dużej Rodziny 3+ od obowiązujących cen za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny,

7) ulg, rabatów, upustów oferowanych przez Partnerów Programu.

Jak stać się posiadaczem Karty ?

1) Kartę wydaje Wójt Gminy Teresin na podstawie złożonego wniosku na okres 12 miesięcy. Ważność Karty będzie corocznie przedłużana po ponownym złożeniu wniosku. Wniosek do pobrania

2) Karta wydawana jest równocześnie wszystkim uprawnionym członkom rodziny, po weryfikacji wniosku, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia jego złożenia wraz z kompletem dokumentów,

3) Karta zawiera numer, imię, nazwisko i datę wydania i jest ważna wyłącznie z dokumentem potwierdzającym tożsamość uprawnionego,

4) w przypadku utraty Karty wnioskodawcy lub członka jego rodziny, wnioskodawca może złożyć wniosek o duplikat z równoczesnym oświadczeniem o zagubieniu lub zniszczeniu dokumentu.

Wielkość czcionki
Kontrast