Przebudowa ul. Książęcej w miejscowości Teresin Gaj

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie  Operacja pn. „Przebudowa ul. Książęcej w miejscowości Teresin Gaj”, której celem jest skrócenie czasu dojazdu do obiektów użyteczności publicznej poprzez przebudowę ul. Książęcej w miejscowości Teresin Gaj wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji  w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD Ziemia Chełmońskiego     wartość projektu – 1.017.926,08 zł kwota dofinansowania – 188.646,00 zł.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie

Operacja pn. „Przebudowa ul. Książęcej w miejscowości Teresin Gaj, której celem jest skrócenie
czasu dojazdu do obiektów użyteczności publicznej poprzez przebudowę ul. Książęcej w miejscowości Teresin Gaj wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji  w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD Ziemia Chełmońskiego 

 

 

wartość projektu – 1.017.926,08 zł

kwota dofinansowania – 188.646,00 zł.

Wielkość czcionki
Kontrast