Wystawa plenerowa – Moje miejsce na ziemi wczoraj i dziś

“Wystawa plenerowa – Moje miejsce na ziemi wczoraj i dziś”
– projekt współfinansowany ze ¶rodków Unii Europejskiej w zakresie “Małych projektów” w ramach działania 413 “Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW 2007-2013, realizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Ziemia Chełmońskiego”

Wystawa plenerowa jest ścieżką dydaktyczną służącą przybliżeniu turystom i mieszkańcom lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego. Wystawa prezentuje historię Gminy Teresin – stare fotografie miejsc ważnych w kontekście dziedzictwa historycznego Gminy Teresin.
Wartość projektu pn. “Wystawa plenerowa – Moje miejsce na ziemi wczoraj i dziś” to 22 363,97 zł, kwota dofinansowania to: 15 056,00 zł.

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich
Europa inwestuj±ca w obszary wiejskie

Wielkość czcionki
Kontrast