Zapobieganie zagrożeniom środowiska

„Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków poprzez zakup sprzętu ratowniczego dla OSP w Szymanowie”
dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Wartość projektu: 33.334,00 zł, kwota dofinansowania: 30.000,00 zł

Zakup specjalistycznego sprzętu pożarniczego wpłynął na unowocześnienie wyposażenia ratowniczego OSP w Szymanowie powołanej do zapobiegania, ograniczania i likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń środowiska i poważnych awarii, a w rezultacie umożliwi zwiększenie skuteczności działania Jednostki. Zwiększył się komfort i bezpieczeństwo pracy strażaków, co przełoży się na wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców terenów, na których działa OSP.

Wielkość czcionki
Kontrast