Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu w Gminie Teresin – 2014 – II nabór

W 2014 roku w Gminie Teresin kontynuowano proces usuwania i unieszkodliwiania azbestu.Zadanie pn: “Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu w Gminie Teresin 2014 – II nabór” zostało dofinansowane dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 20.105,00 zł

Wielkość czcionki
Kontrast