Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Plakat programu Zdalna Szkoła

Plakat programu Zdalna Szkoła

Gmina Teresin uzyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (Oś I – Powszechny dostęp do szybkiego internetu “Działanie 1.1 – Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach “Zdalna szkoła”- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego) na realizację projektu „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła plus”, w ramach których zakupiono sprzęt komputerowy do nauki zdalnej.

Do szkół prowadzonych przez teresiński samorząd trafiły 72 tablety i 22 laptopy, które zostały przekazane uczniom i nauczycielom do nauki zdalnej. Do sprzętów dołączano również pakiet mobilnego internetu. Sprzęt ma na celu wspomaganie edukację on-line, która od połowy marca 2020 roku była jest realizowana w teresińskich szkołach – w ten sposób zostały wsparte najbardziej potrzebujące rodziny.

Zdalna Szkoła” – wartość projektu – 71.615,72 zł – w tym dofinansowanie w kwocie – 69.999,84 zł, wkład własny  w kwocie – 1.615,88 zł

„Zdalna Szkoła plus” – wartość projektu – 56.491,00 zł – w tym dofinansowanie w kwocie – 54.076,00, wkład własny w kwocie – 2.415,00 zł

Wielkość czcionki
Kontrast