Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Paprotni i Teresinie Gaju

“Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Paprotni i Teresinie Gaju”
-projekt realizowany przez Gminę Teresin jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania “Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

wartość projektu – 4.776.866,90 zł kwota dofinansowania – 1.832.338,00 zł.

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Wielkość czcionki
Kontrast