Aktywizacja Dębówka

„Zadanie pn.”Aktywizacja mieszkańców poprzez budowę placu zabaw i rekreacji w sołectwie Dębówka” dofinansowano ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „MIAS MAZOWSZE 2021” zgodnie z umową nr  W/UMWM-UU/UM/RW/2486/2021 z dnia 14.06.2021 r. w kwocie: 9.796,95 zł. (wartość zadania 19.593,90 zł)

Wielkość czcionki
Kontrast