Projekt realizowany przez Gminę Teresin współfinansowany w ramach rządowego programu – “Radosna szkoła”

Projekt realizowany przez Gminę Teresin współfinansowany w ramach rządowego programu – “Radosna szkoła”

W ramach programu „Radosna szkoła” Gmina Teresin otrzymała wsparcie finansowe na:
– pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw w szkołach podstawowych w Teresinie, Paprotni oraz w Szymanowie. Ich zadaniem było zapewnienie możliwości organizacji zabaw ruchowych, zgodnie z naturalnymi potrzebami rozwojowymi dzieci, związanymi z dużą aktywnością fizyczną. Miejsca zabaw zostały wyposażone w przyrządy pozwalające na zaspokojenie przez dziecko potrzeby ruchu, i obejmowały w szczególności duże, miękkie klocki, miękkie piłki w różnych kolorach i wielkościach, materace do zabaw, tory przeszkód, elementy lub zestawy umożliwiające pokonywanie wysokości, a zarazem usprawniające koordynację wzrokowo – ruchową. Zostały one również wyposażone w sprzęt spełniający funkcje edukacyjne i usprawniający małą motorykę (układanki czy kąciki tematyczne, zachęcające dzieci do zabaw i zajęć z rówieśnikami). Po intensywnym ruchu i zabawie każde dziecko ma możliwość wyciszenia, relaksu czy indywidualnej pracy. Służy temu obszar sali, w którym znajdują się urządzenia pozwalające na rozwijanie uzdolnień i zainteresowań (np. plastycznych, konstrukcyjnych), ale jednocześnie umożliwiające odpoczynek i wyciszenie w dogodnej pozycji (materace, pufy).
– modernizację placów zabaw przy szkołach w Teresinie i Budkach Piaseckich. Umożliwiła ona młodszym dzieciom podejmowanie aktywności fizycznej w sposób pozwalający rozładować napięcia emocjonalne i fizyczne, wynikające z możliwego ograniczenia spontanicznej aktywności w trakcie zajęć prowadzonych w klasach. Szkolne place zabaw zostały przygotowane do prowadzenia z dziećmi różnych form zajęć ruchowych (na przykład pokonywania przeszkód, wspinania, przeskoków, przeplotów czy zwisów). Place zabaw zostały wyposażone w różnorodne drabinki, drążki, ścianki wspinaczkowe, pomosty, zjeżdżalnie, równoważnie, przeplotnie oraz kolorowe huśtawki. Zmodernizowane place zabaw są bezpieczne poprzez zastosowanie nowoczesnej, bezpiecznej nawierzchni pod urządzeniami, właściwe rozmieszczenie sprzętu znajdującego się na placu zabaw oraz przyjazne zagospodarowanie pozostałego terenu zielenią.


 „Modernizacja szkolnego placu zabaw przy szkole Podstawowej im. Maksymiliana Kolbego w Teresinie oraz przy szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Budkach Piaseckich”

koszt realizacji – 240.000,00 zł
kwota przyznanego wsparcia finansowego – 100.000,00 zł

“Zakup pomocy dydaktycznych do miejsca zabaw w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Paprotni, Szkole Podstawowej im. Maksymiliana Kolbego w Teresinie oraz w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Szymanowie”

kwota przyznanego wsparcia finansowego – 30.000,00 zł

Wielkość czcionki
Kontrast