Strefa Olimpijczyka – atrakcją dla mieszkańca i turysty

“Strefa Olimpijczyka – atrakcja dla mieszkańca i turysty”
– projekt realizowany przez Gminę Teresin jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w zakresie “Małych projektów” w ramach działania 413 “Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW 2007-2013, realizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Ziemia Chełmońskiego”

Wartość projektu pn. „Strefa Olimpijczyka – atrakcją dla mieszkańca i turysty” to 30 116,13 zł, kwota dofinansowania to: 18 835,08 zł,

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Wielkość czcionki
Kontrast