Infrastruktura

Gmina Teresin jest bardzo dobrze przygotowana na przyjęcie nowych inwestorów. Posiada dobrze rozwiniętą sieć dróg lokalnych – blisko 400 km – z których najważniejsza, tzw. obwodnica, jest drogą wewnętrzną scalającą 500 ha terenów inwestycyjnych w Teresinie–Gaju, Gaju, Elżbietowie i Szymanowie.

Na naszym terenie działa nowoczesna biologiczno – mechaniczna Oczyszczalnia Ścieków w Granicach z przepustowością 2100 m3/dobę oraz czterema Stacjami Uzdatniania Wody: w Granicach, Maurycewie, Nowej Piasecznicy i Serokach o łącznej wydajności 3519 m3 na dobę. Zapewniają one pełne zapotrzebowanie na pobór wody; rezerwowa – Stacja Uzdatniania Wody w Teresinie – jest w trakcie modernizacji. Wszystkie miejscowości na terenie gminy są zwodociągowane. Łączna długość linii wodociągowych wynosi 197 km, a sieci kanalizacji sanitarnej – 42 km.

Obecność i stałe zainteresowanie potencjalnych inwestorów wymusza odpowiednie zaopatrzenie w energię elektryczną dużych mocy. Systematycznie budowane są stacje GPZ.

Wielkim skokiem technologicznym jest wybudowanie w gminie Teresin ,,szkieletu’’ internetu szerokopasmowego o imponującej docelowej szybkości do 1000 MB/s.

Wielkość czcionki
Kontrast