Nasadzenia drzew i krzewów w Parku Granice

W sierpniu zakończyło się zadanie pn. „Nasadzenia drzew i krzewów w Parku Granice” którego realizacja była możliwa dzięki finansowemu wsparciu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania Mazowieckie dla klimatu 2023.

   

Głównym celem programu jest podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zmian klimatu i zagrożeń naturalnych poprzez finansowanie działań związanych z adaptacją do zmian klimatu, w tym w szczególności z błękitną i zieloną infrastrukturą, różnorodnością biologiczną, mikroretencją oraz energooszczędnością.

W trakcie realizacji zadania w Parku Granice posadzono 187 różnych roślin (drzew i krzewów), które ze względu na są specyfikę wzbogacą bioróżnorodność istniejącej flory, będą przeciwdziałać skutkom suszy oraz negatywnym skutkom ocieplenia klimatu, jak również zwiększa estetyczne walory okolicy.

Wielkość czcionki
Kontrast