Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność inwestycyjną w gminie Teresin – II etap

“Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność inwestycyjną w gminie Teresin – II etap”
– projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 w zakresie Działania: 1.3 Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą.

3 stycznia 2014 r. doszło do podpisania umowy na dofinansowanie inwestycji polegającej na budowie II odcinka “obwodnicy” Teresina, w tym mostu na rzece Pisi. Dzięki przyznanej przez Zarząd Województwa Mazowieckiego unijnej dotacji gmina Teresin zrealizuje drugi etap przedsięwzięcia dotyczącego przygotowania terenów inwestycyjnych pod działalność gospodarczą. W ten sposób na przyszłych inwestorów czekać będzie 500 ha obszaru inwestycyjnego z dogodnym dojazdem. Umowę w tej sprawie podpisali marszałek Adam Struzik oraz przedstawiciele gminy Teresin – wójt Marek Olechowski oraz skarbnik Jadwiga Durczak. W ten oto sposób do końca 2014 roku powstanie w całości droga, łącząca krajową “dwójkę” z drogą dojazdową do krajowej 50-tki. Przy trasie docelowo powstać mają m.in. przedsiębiorstwa i zakłady o charakterze logistycznym i przemysłowym.

Wartość projektu: 19 179 474,63 zł, Kwota dofinansowania: 16 302 553,43 zł.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajduj± się na stronie: www.mazowia.eu

Wielkość czcionki
Kontrast