Przebudowa drogi gminnej nr 380814W Kawęczyn

Zadanie pn. „Przebudowa drogi 380814W w miejscowości Kawęczyn” zostało dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych. Całkowita wartość inwestycji wynosiła 1.024.662,47 zł. Gmina Teresin otrzymała wsparcie w wysokości 70 % kosztów, tj. kwotę 717.263zł. Inwestycja została ukończona w maju 2020 r. Odpowiadając na zapotrzebowanie mieszkańców projekt zawierał elementy BRD tj.:  specjalnie oznakowane przejścia dla pieszych, wydzielone miejsca zatrzymania komunikacji publicznej w postaci dwu zatok przystankowych autobusowych, wyposażonych w dwie wiaty przystankowe. Na odcinku 996 m wyznaczono i zaprojektowano chodniki, przejścia dla pieszych, progi wyspowe spowalniające, zjazdy, bariery ochronne stalowe, oznakowanie poziome i pionowe.

 

Wielkość czcionki
Kontrast