Niepokalanów

Bazylika Mniejsza

Niepokalanów to nazwa franciszkańskiego klasztoru, leżącego na terenie wsi Paprotnia. Klasztor został założony w 1927 roku przez o. Maksymiliana Kolbego, przybyłego tu wraz z grupą 20 współbraci z Grodna. Ziemię pod budowę klasztoru ofiarował właściciel dóbr teresińskich, książę Jan Drucki-Lubecki. Zakonnicy rozpoczęli budowę od drewnianej kaplicy, obecnie sanktuarium św. Maksymiliana. W szybkim tempie powstał tu największy klasztor w świecie; w 1939 roku wspólnota niepokalanowska liczyła blisko 700 zakonników. Tu o. Maksymilian utworzył wydawnictwo i założył szkołę seminaryjną dla chłopców. Nakład wydawanego w Niepokalanowie “Rycerza Niepokalanej” dochodził do 1 mln egzemplarzy. Tu działa jedyna w świecie zakonna straż pożarna (warto zwiedzić Muzeum Strażackie). Stąd rozpoczęła w 1938 roku nadawanie Stacja Polska 3 Radio Niepokalanów. Plany o. Maksymiliana sięgały utworzenia telewizji oraz uruchomienia lotniska. W latach 30-tych ubiegłego wieku owocem misji na Daleki Wschód było utworzenie w Nagasaki japońskiego Niepokalanowa. II wojna światowa nie oszczędziła wspólnoty niepokalanowskiej. W 1941 roku o. Kolbe, ówczesny gwardian Niepokalanowa, oddał swe życie za współwięźnia w bunkrze głodowym w Auschwitz. Podobny los spotkał wielu współbraci o. Maksymiliana. Sam klasztor w okresie okupacji stał się miejscem przebywania Polaków, uchodźców z Poznańskiego oraz ukrywających się Żydów. Działania wojenne nie oszczędziły też zabudowań klasztornych.

 

Pierwszy okres PRL-u również nie należał do najłatwiejszych: w 1949 roku władze komunistyczne zrabowały wszystkie maszyny drukarskie, a 3 lata później zamknięto szkołę ustanawiając tu zakład dla psychicznie chorych. W 1954 roku konsekrowano Bazylikę, której budowę jeszcze przed wojną rozpoczął o. Maksymilian. Zdecydowaną większość wyposażenia wykonali bracia zakonni. Wśród nich bardzo popularne wśród pielgrzymów “Misterium męki Pańskiej” i “Panorama Tysiąclecia”. O. Maksymilian, założyciel Niepokalanowa w 1971 roku został beatyfikowany, a w 1982 roku kanonizowany. W 1983 roku przybył do Niepokalanowa z pielgrzymką Ojciec Święty Jan Paweł II. Dziś do zwiedzenia jest jedyne w swoim rodzaju Muzeum Pojazdów Papieskich. Na przyklasztornym cmentarzu oprócz braci zakonnych spoczywa m.in. książę Jan Drucki-Lubecki oraz ocalony przez o. Maksymiliana współwięzień z Auschwitz, Franciszek Gajowniczek. Obecnie Niepokalanów jest jednym z ważniejszych ośrodków pielgrzymkowych w Polsce. Tu corocznie odbywa się Międzynarodowy Katolicki Festiwal Filmów i Multimediów. W 2010 roku utworzono tu Instytut Maryjno-Kolbiański, jako filię Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Stąd nadaje na fali 102.7 FM oraz w Internecie, Radio Niepokalanów. Potężne oddziaływanie niepokalanowskiej wspólnoty zakonnej na lokalną społeczność nadaje gminie Teresin wyjątkowy charakter. Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej www.niepokalanow.pl

Pomnik
św. Maksymiliana
Kolbe

Wielkość czcionki
Kontrast