Zagospodarowanie terenów nad Bzurą w Sochaczewie

Baner EFRR

Baner EFRR

„Zagospodarowanie terenów nad Bzurą w Sochaczewie – etap II – wyeksponowanie walorów historyczno-kulturowych miasta” – jest to projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 5.3 “Dziedzictwo kulturowe”, Typ projektów: „Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie”.

Głównym celem projektu jest modernizacja obiektu kultury (amfiteatr) i wykorzystanie nowej infrastruktury do rozszerzenia oferty kulturalnej skierowanej do mieszkańców regionu z naciskiem na dotarcie do nowych grup odbiorców.

W ramach realizacji projektu powstanie widownia oraz nowoczesny budynek zintegrowany ze sceną plenerową. Nowopowstały amfiteatr będzie dostosowany do wciąż rozwijającej się oferty kulturalnej miasta. Obiekt wykorzystywany będzie do organizacji wszelkich przedsięwzięć o charakterze masowym, a także stanie się miejsem rekreacji dla mieszkańców, jako integralna część przestrzeni publicznej miasta. Projekt jest komplementarny, m.in. do projektu „Zagospodarowanie nadbrzeża Bzury wraz z zabytkowymi ruinami Zamku Książąt Mazowieckich oraz Parkiem Podzamcze w Sochaczewie – etap I” oraz jest zgodny z Programem Rewitalizacji Miasta Sochaczew.

Modernizacja obiektu wpłynie na zwiększenie udziału mieszkańców w wydarzeniach kulturalnych, a także pozytywnie odbije się na wizerunku miasta i jego promocji w regionie. Po zakończeniu prac wielkość powierzchni przeznaczonej pod prezentację oferty kulturalnej zwiększy się powyżej 15%.
Po wybudowaniu obiekt zostanie przekazany pod zarządzanie Sochaczewskiemu Centrum Kultury.

Cele projektu:

  • Zwiększona dostępność oraz rozwój zasobów kulturowych regionu
  • Poprawa dostępności do kultury
  • Modernizacja obiektu kultury
  • Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców
  • Poprawa warunków korzystania z oferty kulturalnej
  • Dostosowanie obiektu do potrzeb mieszkańców, w tym osób niepełnosprawnych
  • Rozbudowa oferty kulturalnej
  • Zachęcenie do uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez miasto
  • Podniesienie komfortu i estetyki miejskiej infrastruktury

Zrealizowanie projektu przyczyni się także do aktywizacji społeczeństwa, rozwoju lokalnej przedsiębiorczości oraz zwiększenia ruchu turystycznego. Projekt realizowany w partnerstwie z Gminą Teresin i Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina.

Wartość ogółem: 14 535 859,67 PLN
Wnioskowane dofinansowanie: 3 533 127,33 PLN
Wkład UE: 3 533 127,33 PLN
% dofinansowania: 43,20% (kosztów kwalifikowanych)
Wkład własny: 11 002 732,34 PLN

Link do mapy dotacji

Wielkość czcionki
Kontrast