Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność inwestycyjną w gminie Teresin – etap I-wszy

dla rozwoju Mazowsza

Gmina Teresin zrealizowała projekt pn. Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność inwestycyjną w gminie Teresin – etap I-wszy, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu, Działania 1.3 Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą, REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO.

Wartość projektu wynosi 16 806 141.19 PLN.
Dofinansowanie projektu wynosi 14 280 498.61 PLN.

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Mazowieckiego 2007-2013.
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu

Listopad 2010

Styczeń 2011

Marzec 2011

 

Kwiecień 2011

Maj 2011

Czerwiec 2011

Lipiec 2011

Sierpień 2011

Wrzesień 2011

Październik 2011

Listopad 2011

Grudzień 2011

Styczeń – Marzec 2012

Czerwiec 2012

Wielkość czcionki
Kontrast