Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019

Sołectwo Gaj zostało laureatem I miejsca w konkursie pn.: „Najlepsza inicjatywa zrealizowana w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”. Mieszkańcy Gaju we współpracy z Urzędem Gminy pozyskali środki i wybudowali piękną zadaszoną altanę do spotkań integracyjnych. Nagrodę w wysokości 4.500,00 zł z rąk marszałka województwa Adama Struzika odebrała sołtyska Pani Mirosława Brodowska i przedstawiciel urzędu Julita L. Kowalska, kierownik Zespołu ds. Pozyskiwania Funduszy Pozabudżetowych. Komisja konkursowa doceniła tryb wyłonienia pomysłu na inwestycję, zaangażowanie wszystkich mieszkańców w projekt i jego wpływ na jakość życia i integrację społeczności lokalnej. Nagroda została przyznana w kategorii MIAS rekreacyjnie. Dzięki niej sfinansowane zostaną kolejne inicjatywy prężnego sołectwa.

W tym roku w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw można było uzyskać maksymalne wsparcie w wysokości 10 tys. zł dla jednego projektu. Gmina Teresin zgłosiła cztery wnioski i otrzymała maksymalne wsparcie dla:

  1. Sołectwo Gaj – budowa altany do spotkań integracyjnych;
  2. Sołectwo Granice – modernizacja placu zabaw przy ul. Południowej;
  3. Sołectwo Teresin – zakup wyposażenia do występów muzycznych (we współpracy z Teresińskim Ośrodkiem Kultury);
  4. Sołectwo Budki Piaseckie – wyposażenie siłowni i świetlicy wiejskiej.

– MIAS to kolejna autorska inicjatywa samorządu województwa mazowieckiego, realizowana od 2018 roku, kierowana do społeczności lokalnych na poziomie Sołectw, w ramach której ze Środków własnych budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego dofinansowane są zadania lokalne. W roku 2005 Mazowsze zainicjowało program – Samorządowy Instrument Wsparcia Rozwoju Mazowsza, za który w 2008 r. otrzymało od Rady Europy nagrodę za Promocję Społecznej Spójności poprzez Rozwój Gospodarczy. Zakładał on finansowe wspieranie mazowieckich gmin i powiatów w realizacji najważniejszych dla nich inwestycji, m.in. budowę i remonty dróg, szkół, obiektów sportowych, budowę sieci kanalizacyjnych i wodociągowych czy budowę infrastruktury, sprzyjającej rozwojowi przedsiębiorczości.

Wielkość czcionki
Kontrast