Seroki

Pałac w Serokach

Nazwa wsi pochodzi od nazwiska właścicieli – Serockich. Seroki istniały już w XVI wieku: w spisie podatkowym Serok z 1579 roku, należących wtedy do parafii Pawłowice, znajduje się wzmianka o Janie Serockim. Pod koniec XVIII wieku wieś nosiła nazwę Szeroka. Na mapie z początku wieku XIX widnieje już nazwa Seroki. W 1827 roku w 32 domach mieszkało 310 mieszkańców. Funkcjonowała tu, na trakcie warszawsko – toruńskim, poczta oraz szkoła początkowa. Po Powstaniu Styczniowym tu miała siedzibę, aż do I wojny światowej, gmina Seroki. W 1867 gmina Seroki zajmowała obszar pond 40 km2, a zamieszkiwało ją 2136 osób. Do gminy Seroki należały wtedy: Gaj, Granice, Izbiska, Lisice, Ludwików, Maszna, Paprotnia, Pawłowice, Teresin i Topołowa. Później, do 1954 roku, Seroki należały do gminy Szymanów. W latach 1954 – 1972 Seroki znajdowały się w gromadzie Teresin. Od 1973 roku weszły w skład nowoutworzonej gminy Teresin. Obecnie Seroki składają się z dwóch odrębnych wsi: Serok – Parceli i Serok – Wsi. W Serokach znajduje się neobarokowy pałac z 1922 roku wybudowany przez rodzinę Sroczyńskich. Obok pałacu znajduje się park krajobrazowy z końca XIX wieku. Pałac jest w rękach prywatnych.

Wielkość czcionki
Kontrast