Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu w Gminie Teresin – 2014

W 2014 roku w Gminie Teresin kontynuowano proces usuwania i unieszkodliwiania azbestu. Przy realizacji przedsięwzięcia po raz kolejny skorzystano z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przy współudziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zadanie pn: “Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu w Gminie Teresin – 2014” zostało dofinansowane dotacją w wysokości 7.432,00 zł; w tym 3.716,00 zł środki WFOŚiGW, 3.716,00 zł środki NFOŚiGW.

Wielkość czcionki
Kontrast