Zakazy antysmogowe

Plakat koszty braku ochrony powietrza

Plakat koszty braku ochrony powietrza

Jeżeli szybko nie poprawimy jakości powietrza to zmarnujemy pieniądze!

Polska zapłaci karę w wysokości prawie 8 miliardów zł to jest ponad 1 300 000,00 zł za każdy dzień naruszenia! (licząc od 2005 r.), jednorazowo ponad 215 000 000,00 zł

W przełożeniu na inwestycje jest to równowartość np.

  • 175 km autostrad lub
  • 8 mostów na Wiśle lub
  • 2 kolejnych gazoportów lub
  • 8 000 ambulansów dla noworodków lub
  • 10 000 wozów strażackich/karetek lub
  • 900 000 respiratorów
Plakat zakaz dmuchaw

Plakat zakaz dmuchaw

Smog na Mazowszu?

Są to różne substancje, a w tym przede wszystkim pyły zawieszone PM10 i PM2,5, których źródłem są: niska emisja (złej jakości piece)
i transport.

Uwaga! Pył co raz opadł może powrócić w wyniku ponownego wzniecenia (emisja wtórna).

Czemu zanieczyszczenie powietrza jest groźne?

Powoduje wiele chorób w tym raka i astmę, skraca długość życia. Jest szczególnie niebezpieczne dla dzieci i osób starszych.

Za nieprzestrzeganie zakazu grozi kara
od 500 zł do 5 000 zł.

W przypadku, gdy Główny inspektor Ochrony Środowiska wyda specjalne powiadomienie o przekroczonych poziomach substancji w powietrzu (PM10, PM2,5, benzo(a)pieren).

Dlaczego nie stosować dmuchaw?

Powodują ponowne wzniecenie pyłu który już opadł. Co oznacza, że jesteśmy narażeni na powtórne jego wdychanie.

Kogo dotyczy zakaz?

Nas wszystkich, zarówno przedsiębiorców, urzędy
jak i każdego mieszkańca.

Kiedy nie można stosować dmuchaw?

Zakaz jest całkowity i nie ma wyjątków, a obowiązuje od 1 stycznia 2021 r.

Jednakże jeżeli przed tym terminem zostanie wydane powiadomienie
o ryzyku przekroczenia lub przekroczeniu norm jakości powietrza wówczas również nie można stosować dmuchaw. Takie powiadomienie trwa zwykle od 1 do kilku dni w roku.

Plakat zakaz kosiarek

Plakat zakaz kosiarek

Smog na Mazowszu?

Są to różne substancje, a w tym przede wszystkim pyły zawieszone PM10 i PM2,5, których źródłem są: niska emisja (złej jakości piece, niskiej jakości paliwo)
i transport. Ponadto każde spalanie paliw (w tym benzyny i ropy) generuje emisję zanieczyszczeń do powietrza.

Czemu zanieczyszczenie powietrza jest groźne?

Powoduje wiele chorób w tym raka i astmę, skraca długość życia. Jest szczególnie niebezpieczne dla dzieci i osób starszych.

Dlaczego nie korzystać z kosiarki, czy piły spalinowej?

Jeżeli pojawiają się powiadomienia to znaczy że jakość powietrza już jest zła, dlatego jeżeli użyję ogrodniczego sprzętu spalinowego, to jeszcze pogorszę sytuacje i narażę zdrowie swoje, najbliższych oraz sąsiadów.

Za nieprzestrzeganie zakazu grozi kara od 500 zł do 5 000 zł. W przypadku, gdy Główny inspektor Ochrony Środowiska wyda specjalne powiadomienie o przekroczonych poziomach substancji w powietrzu (PM10).

Kiedy nie można stosować spalinowego sprzętu ogrodniczego?

Podczas obowiązywania powiadomienia o ryzyku przekroczenia lub przekroczeniu norm jakości powietrza o najwyższym poziomie (czerwonym); powiadomienie trwa zwykle od 1 do kilku dni w roku. Może się okazać, że nie wystąpi w okresie letnim.

Skąd się dowiem, że pojawił się zakaz?

Centra Zarządzania Kryzysowego, Urząd gminy/miasta poinformują Cię poprzez: strony internetowe, RSO, RCB, inne zwyczajowo przyjęte sposoby.

Kogo dotyczy zakaz?

Nas wszystkich, każdego mieszkańca województwa mazowieckiego.

Kiedy mogę korzystać z kosiarki czy piły spalinowej?

W dni bez ogłaszanych powiadomień o najwyższym poziomie (czerwonym).

Plakat zakaz palenia w kominkach

Plakat zakaz palenia w kominkach

Smog na Mazowszu?

Są to różne substancje, a w tym przede wszystkim pyły zawieszone PM10 i PM2,5, których źródłem są: niska emisja (złej jakości piece, niskiej jakości paliwo) i transport.

Czemu zanieczyszczenie powietrza jest groźne?

Powoduje wiele chorób w tym raka i astmę, skraca długość życia. Jest szczególnie niebezpieczne dla dzieci i osób starszych.

Dlaczego nie palić w kominku?

Badania naukowe pokazują, że palenie drewnem powoduje tak samo wysokie zanieczyszczenie powietrza jak palenie węglem.

Za nieprzestrzeganie zakazu grozi kara  od 500 zł do 5 000 zł. W przypadku, gdy Główny inspektor Ochrony Środowiska wyda specjalne powiadomienie o przekroczonych poziomach substancji w powietrzu (PM10, PM2,5, benzo(a)pieren).

Kiedy nie można rozpalać kominków?

Podczas obowiązywania powiadomienia o ryzyku przekroczenia lub przekroczeniu norm jakości powietrza; powiadomienie trwa zwykle od 1 do kilku dni.

Skąd się dowiem, że pojawił się zakaz?

Centra Zarządzania Kryzysowego, Urząd gminy/miasta poinformują Cię poprzez: strony internetowe, RSO, RCB, inne zwyczajowo przyjęte sposoby.

Kogo dotyczy zakaz?

Nas wszystkich, każdego mieszkańca województwa mazowieckiego.

Kiedy mogę palić w kominku?

Jeżeli jest to twoje jedyne źródło ogrzewania. W przypadku awarii twojego źródła ogrzewania. W dni bez trwającego powiadomienia.

Plakat zakaz ognisk i grillowania

Plakat zakaz ognisk i grillowania

Smog na Mazowszu?

Są to różne substancje, a w tym przede wszystkim pyły zawieszone PM10 i PM2,5, których źródłem są: niska emisja (złej jakości piece, niskiej jakości paliwo)  i transport. Palenie grilli i ognisk również powoduje pogorszenie jakości powietrza.

Czemu zanieczyszczenie powietrza jest groźne?

Powoduje wiele chorób w tym raka i astmę, skraca długość życia. Jest szczególnie niebezpieczne dla dzieci i osób starszych.

Dlaczego nie rozpalać grilla i ogniska?

Jeżeli pojawiają się powiadomienia to znaczy że jakość powietrza już jest zła, dlatego jeżeli rozpalę ognisko lub grill to jeszcze pogorszę sytuacje i narażę zdrowie swoje, najbliższych oraz sąsiadów.

Za nieprzestrzeganie zakazu grozi kara od 500 zł do 5 000 zł. W przypadku, gdy Główny inspektor Ochrony Środowiska wyda specjalne powiadomienie o przekroczonych poziomach substancji w powietrzu (PM10, benzo(a)piren).

Kiedy nie można rozpalać grilli i ognisk?

Podczas obowiązywania powiadomienia o ryzyku przekroczenia lub przekroczeniu norm jakości powietrza o najwyższym poziomie (czerwonym); powiadomienie trwa zwykle od 1 do kilku dni w roku. Może się okazać, że nie wystąpi w okresie letnim.

Skąd się dowiem, że pojawił się zakaz?

Centra Zarządzania Kryzysowego, Urząd gminy/miasta poinformują Cię poprzez: strony internetowe, RSO, RCB, inne zwyczajowo przyjęte sposoby.

Kogo dotyczy zakaz?

Nas wszystkich, każdego mieszkańca województwa mazowieckiego.

Kiedy mogę rozpalać grilla i ognisko?

W dni bez ogłaszanych powiadomień o najwyższym poziomie. Jednak pamiętaj, że jeżeli pojawiają się powiadomienia o niższym poziomie (żółte  i pomarańczowe), warto ograniczyć taki sposób spędzania czasu. Nas wszystkich, każdego mieszkańca województwa mazowieckiego.

 

Wielkość czcionki
Kontrast