Gospodarka Odpadami

Mazowsze walczy ze smogiem

Informacja o odbiorze opakowań po środkach ochrony roślin

Do pobrania: [Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami]

Uruchomino Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Do pobrania: [Regulamin PSZOK] i [Mapka dojazdu]

Kompostowanie – prosty recykling we własnym ogródku

Informacja na temat zbiorników bezodpływowych
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Teresin w 2014 r.

Raport o stanie środowiska w województwie mazowieckim w 2016 r.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych do grudnia 2017.

HARMONOGRAM odbioru odpadów komunalnych 2018

Nowy system gospodarowania odpadami

Kampania informacyjna Ministerstwa Ochrony Środowiska
Apel w sprawie palenia odpadów
Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie Teresin
Uchwała w sprawie metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowania odpadami oraz ustalenia stawki takiej opłaty
Uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi
Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała w sprawie określenia szczególowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Miejsca zagospodarowania odpadów przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Teresin

Wielkość czcionki
Kontrast