Przebudowany Posterunek Policji już otwarty

. W środę 14 lutego br. uroczyście oddano do użytku gruntownie przebudowany budynek posterunku. To największy remont tego obiektu, wybudowanego w latach 70-tych ubiegłego wieku.

W uroczystym apelu udział wzięli m.in. Maciej Małecki, sekretarz stanu w kancelarii Prezesa Rady Ministrów, insp. Tomasz Michułka, komendant wojewódzki policji zs. w Radomiu, insp. Michał Safjański, komendant powiatowy Policji w Sochaczewie, Jolanta Gonta, starosta sochaczewski i jej zastępca Tadeusz Głuchowski, Marek Olechowski, wójt gminy Teresin, Bogdan Linard, przewodniczący Rady Gminy Teresin, Marek Jaworski, z-ca wójta gminy Teresin, Piotr Osiecki, burmistrz Sochaczewa, ks. Piotr Żądło, diecezjalny kapelan policji, radni gminy Teresin, policjanci. Symboliczny klucz do nowego obiektu z rąk komendanta wojewódzkiego odebrał kierownik posterunku w Teresinie – asp. szt. Marian Lewandowski.

Po części oficjalnej spotkania, zebrani zwiedzili wnętrze zmodernizowanego obiektu, który wcześniej poświęcił o. Andrzej Sąsiadek, proboszcz parafii w Niepokalanowie. Wszyscy byli pod wrażeniem efektu prac, które zakończyły się przed kilkoma tygodniami.

Przypomnijmy, że przetarg na remont w formule „Zaprojektuj i wybuduj” wygrała sochaczewska firma „Hegor”. W zakres wykonanych robót budowlanych weszło m.in. przekształcenie istniejących lokali mieszkalnych w pomieszczenia biurowe, docieplenie stropodachu i ścian zewnętrznych budynku, wymiana instalacji elektrycznych i sanitarnych, a także utwardzenie terenu wokół budynku oraz wydzielenie miejsc parkingowych. Rozebrane zostały nieużytkowane stare komórki i piwnice.

Powierzchnia użytkowa dwukondygnacyjnego budynku wynosi teraz 251,28 m2 a kubatura 1065 m3.

Na terenie obiektu znajduje się: na parterze – 6 pomieszczeń, toaleta i miejsce dla osób zatrzymanych, zaś na I piętrze – 5 pokoi, pomieszczenie socjalne i dwie łazienki. Budynek ogrzewany jest gazem ziemnym. Inwestycja była zrealizowana ze środków finansowych przyznanych policji z MSWiA – 500 tys. zł, a także ze środków pochodzących z budżetu Gminy Teresin – 150 tys. zł.

Przy okazji warto zaważyć, że od roku 2000 Gmina Teresin systematycznie przeznacza kwotę 130 tys. zł na dodatkowe dwa etaty policjantów w posterunku.

Marcin Odolczyk

Wielkość czcionki
Kontrast