Wnioski o zakup preferencyjny węgla

Węgiel plakat

Węgiel plakat

Wnioski o zakup preferencyjny węgla frakcji groszek lub orzech można składać w Biurze Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Gminy Teresin ul. Zielona 20, tel. 46 864 25 65

Formularze wniosków dostępne są:

Zakup węgla  po preferencyjnych cenach przysługuje osobom:

  • które spełniają warunki uprawniające do wypłaty dodatku węglowego
  • lub dokonały wpisu do CEEB (w przypadku gdy nie złożyły wniosku o dodatek węglowy).

Maksymalna ilość węgla na jedno gospodarstwo domowe w sezonie grzewczym 2022/2023 wynosi 3 tony:

  • 1,5 tony do dnia 31 grudnia 2022,
  • 1,5 tony do dnia 30 kwietnia 2023.

Maksymalna cena 1 tony węgla będzie wynosić 2000,00 zł.

Cena nie obejmuje transportu węgla z punktu dystrybucji do gospodarstwa domowego.

Węgiel nie będzie pakowany w worki.

Punkty dystrybucji będą się znajdowały na terenie gminy bądź w pobliżu.

Do pobrania [wniosek]

Wielkość czcionki
Kontrast