MODERNIZACJA OŚWIETLENIA W GMINIE TERESIN

Do Gminy Teresin wkracza nowoczesne i inteligentne oświetlenie. W grudniu 2022 r. rozpoczęła się jego kompleksowa przebudowa. Wykonawcą, wybranym w publicznym przetargu, jest firma SPIE Elbud Gdańsk S.A. specjalizująca się w budowie stacji elektroenergetycznych wysokich i najwyższych napięć, linii kablowych i napowietrznych na wszystkich poziomach napięć oraz w ich modernizacji i remontach. Przebudowie podlegać będzie 2396 punktów oświetleniowych na terenie całej gminy. Prace modernizacyjne potrwają do sierpnia.

– Obecne oświetlenie uliczne w Gminie Teresin złożone jest w zdecydowanej większości z opraw sodowych i znikomej z opraw rtęciowych o różnych mocach. Jedynie 12 opraw to lampy typu LED. Nie jest zachowana równomierność oświetlenia. Istniejące sterowanie oświetleniem polega na stosowaniu zegarów astronomicznych, co nie pozwala na inteligentne sterowanie natężeniem oświetlenia, okresowym ściemnianiem i jego redukcją stosownie do pory nocy. Łączna moc zastosowanych źródeł oświetlenia to 185,94 kW, a roczne zużycie energii elektrycznej przed modernizacją wynosiło 771 MWh/rok – informuje specjalista ds. zarządzania energią Urzędu Gminy Marian Czyżewski.

Zaplanowana przebudowa oświetlenia ulicznego w Gminie zakłada wymianę istniejących opraw oświetleniowych na oprawy w technologii LED na istniejących słupach. Ponadto, zgodnie z opracowanym przed modernizacją audytem efektywności energetycznej oświetlenia, zaplanowano dołożenie 405 sztuk opraw dodatkowych na już istniejących słupach. Nowym elementem, pozwalającym na uzyskanie dużych oszczędności energii, będzie wprowadzenie inteligentnego systemu sterowania oświetleniem. Z uwagi na bardzo dobry stan oświetlenia ulicznego w ulicy Kampinoskiej – oprawy nie będą tam wymieniane, a jedynie przystosowane do nowego systemu sterowania.

Planowana w ramach projektu modernizacja oświetlenia doprowadzi w efekcie do radykalnego obniżenia mocy zainstalowanych urządzeń oświetleniowych oraz energochłonności oświetlenia w przeliczeniu na jeden punkt świetlny, a co za tym idzie, do ograniczenia zużycia energii elektrycznej, a następnie emisji gazów do atmosfery. Łączna moc źródeł oświetlenia po modernizacji wyniesie 105,17 kW. Przewidywane jest roczne zużycie energii po modernizacji w wysokości 356 MWh/rok (spadek zużycia energii – 415 MWh/rok, spadek emisji CO2  – 298,385 ton/rok).

Jeśli chodzi o korzyści ze stosowania nowoczesnych technologii oświetleniowych, szacuje się, że wybierając oświetlenie LED oraz dzięki zastosowaniu systemów zarządzania oświetleniem, które optymalizują pracę systemu oświetleniowego, osiągniemy oszczędności rzędu 60% w porównaniu do technologii konwencjonalnych. To jedna z największych inwestycji w tym zakresie w naszym regionie. Jej efektem będzie znaczne obniżenie energochłonności systemu przez wdrożenie energooszczędnego sprzętu oświetleniowego o najwyższych parametrach użytkowych – podkreśla wójt Marek Olechowski.

Prace modernizacyjne, zgodnie z umową, będą trwały do 18 sierpnia 2023 r. Łącznie wymiana oświetlenia na terenie całej gminy będzie kosztować niemal 5.658.000,00 zł, a finansowanie inwestycji złożone będzie z 3 źródeł: środków dotacyjnych z Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.500.000 zł, niskooprocentowanej, umarzalnej w 30% pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 2.700.000 zł oraz środków własnych Gminy w kwocie 1.458.000 zł.

Z uwagi na bardzo rozległy zakres prac, próby rozruchowe, prace łączeniowe możliwe są krótkotrwałe przerwy w działaniu oświetlenia, jak również załączanie oświetlenia w trakcie dnia, za co Mieszkańców uprzejmie przepraszamy.

Redakcja

 

Wielkość czcionki
Kontrast